"Hej, muzyko!"


Migawka z koncertu kończącego zajęcia "Hej, muzyko!", fot. wilnoteka.lt
Podczas letnich wakacji wielu rodziców zastanawia się, jak zorganizować czas swoim pociechom, szuka ofert łączących edukację i wypoczynek. Dom Kultury Polskiej w Wilnie już po raz kolejny przygotował specjalną propozycję - zajęcia artystyczno-muzyczne dla dzieci w wieku 6-9 lat. Projekt "Hej, muzyko!" trwał niemal przez cały miesiąc, od 10 lipca do 4 sierpnia, a na zakończenie uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności podczas koncertu na scenie DKP.
 
W sumie odbyło się 11 zajęć. Dzieci wykonywały ćwiczenia oddechowe, rytmiczne, artykulacyjne, dynamiczne, melodyczne; dowiedziały się, co to jest ambitus, dynamika, tempo, dykcja, harmonia, frazowanie; śpiewały, tańczyły, grały na instrumentach muzycznych, słuchały muzyki, uczestniczyły w zabawach muzycznych i rytmiczno-ruchowych, improwizowały. Uczestnicy dowiedzieli się na przykład, że ze zwykłej kartki papieru można wydobyć dźwięki przypominające wiatr czy deszcz. Zajęcia prowadziła Justyna Raczyńska - magister sztuki, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

"Poprzez muzykę dziecko rozwija się wszechronnie. Nawet podczas naszych zajęć można było zauważyć, jak dzieci rozwijają nie tylko słuch muzyczny, wiedzę muzyczną, ale też umiejętności pracy w grupie. Była to spora gromadka - 32 osoby. Dzieci - choć pochodzą z różnych środowisk, z różnych szkół - zaprzyjaźniły się, dzięki wspólnym muzycznym zabawom zintegrowały się, razem grały na różnych instrumentach, śpiewały, tańczyły, bawiły się" - powiedziała Wilnotece Justyna Raczyńska.

"Uważamy, że jeśli chodzi o zajęcia dla dzieci, jest luka - latem rodzice nie mają czym zająć dzieci, dlatego już trzy lata temu po raz pierwszy zorganizowaliśmy dwutygodniowe warsztaty taneczne. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. W tym roku zaproponowaliśmy Justynie przygotowanie i prowadzenie jakiegoś letniego projektu dla dzieci. Naszą inicjatywę wsparła finansowo Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" - nasi wieloletni partnerzy, na których zawsze możemy liczyć. Uważam, że projekt "Hej, muzyko!" był bardzo udany. Chętnych było tak wielu, że nie byliśmy w stanie przyjąć wszystkich" - poinformowała wicedyrektor DKP w Wilnie Krystyna Zimińska.

Podobne projekty DKP planuje również w przyszłości. "Planujemy, że będzie to coś dłuższego, na przykład kilkugodzinne zajęcia: muzyczne, plastyczne, taneczne itp., żeby zanim dzieci są zajęte, rodzice mogli pójść na kawę, załatwić jakieś swoje sprawy" - planami podzieliła się wicedyrektor DKP.


Na podstawie: inf. wł.
Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz