"Hymn" Słowackiego na ulicach Wilna


Fot. Ambasada RP w Wilnie
W tym roku mija 25 lat od podpisania 27 sierpnia 1991 r. w Brukseli deklaracji o wznowieniu stosunków dyplomatycznych z państwami bałtyckimi - Litwą, Łotwą i Estonią. Ambasada Królestwa Niderlandów na Litwie zaproponowała akredytowanym w naszym kraju przedstawicielstwom dyplomatycznym państw Unii Europejskiej upamiętnienie tego historycznego faktu poprzez popularyzację strof poetyckich o wolności i niepodległości w językach tych państw. Na przystankach komunikacji miejskiej w Wilnie umieszczono wiersze poetów. Polskę reprezentuje Juliusz Słowacki i jego "Hymn" [Smutno, mi, Boże!].
27 sierpnia 1991 r. ministrowie spraw zagranicznych dwunastu państw ówczesnej Wspólnoty Europejskiej uznały Litwę (jak również Łotwę i Estonię), wydając następujące oświadczenie: "Wspólnota i wszystkie jej państwa członkowskie gorąco gratulują przywrócenia suwerenności i niepodległości państw bałtyckich, którą utraciły w 1940 roku. […] Po upływie ponad pięćdziesięciu lat nadszedł czas przywrócenia tym państwom ich prawowitego miejsca wśród narodów europejskich. Wspólnota i jej państwa członkowskie potwierdzają więc swoje zdecydowanie niezwłocznego nawiązania z nimi stosunków dyplomatycznych". Można powiedzieć, że tak właśnie rozpoczęła się nasza droga do Unii Europejskiej.

Inicjatywę Ambasady Królestwa Niderlandów entuzjastycznie poparły 23 akredytowane na Litwie ambasady państw unijnych, w tym - Polski, oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej. Dołączyły do projektu, zgłaszając wiersze opiewające wolność i niepodległość. Wiersz przedstawiony przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej - to "Hymn" [Smutno, mi, Boże!] Juliusza Słowackiego w wersji polskiej i litewskiej. Umieszczony został w witrynach na dwóch przystankach komunikacji miejskiej w Wilnie: przy ul. Jogailos (w kierunku al. Giedymina, przy sklepie "Iki") oraz przy ul. Bazilijonų (w kierunku Ostrej Bramy, przy targowisku "Pod Halą").

Wszystkie zgłoszone do projektu wiersze można przeczytać na stronach: www.kartu25.lt i www.together25.lt. Jest tam również mapa miejsc, w których zostały umieszczone. Akcja potrwa do połowy sierpnia. 

Na podstawie: inf. wł, kartu25.lt