"Jeden-zero dla nieba"


Fot. Mirosława Piotrowska
W obliczu wszechobecnego okrucieństwa i (nieraz domniemanej) niesprawiedliwości współczesnego świata często dręczą nas pytania o sens życia, a do naszych dusz zakradają się wątpliwości w istnienie Boga, a wraz z Nim w moc dobra i światła.
Rok za rokiem Święta Bożego Narodzenia służą nam jednak pięknym, bo łagodnym i nienatrętnym upomnieniem, że świat nigdy nie był lepszy niż ten, w którym nam wypadło żyć, że zawsze sporo w nim było bólu, okrucieństwa, niesprawiedliwości. A jednak zawsze było w nim też miejsce na cud, na dobro tak wielkie i wszechmocne, że zło za każdym razem musiało ustąpić, nie miało szans.

W dniu dzisiejszym łatwo być pesymistą, a nawet cynikiem. Zło zawsze jest bardziej widoczne, rzuca się w oczy. Prawdziwa sztuka polega na tym, by ujrzeć dobro. Człowiek ma prawo i moc wyboru. I zawsze może wybrać radość i pokorną wiarę w dobro.

Dzieci potrafią widzieć dobro bez wysiłku, jest dla nich naturalnym wyborem.

Piękną tradycją jest rozpoczęcie okresu Świąt Bożego Narodzenia przedstawieniem jasełkowym w wykonaniu uczniów. Każde przedstawienie jasełkowe pod przewodnictwem p. Jadwigi Stankiewicz, wychowawcy klasy 3a progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, jest nie tylko kunsztownym połączeniem tradycji i współczesności, lecz przede wszystkim syntezą spojrzenia na świat oczyma dziecka i dorosłego człowieka. Pomaga nam, dorosłym, inaczej spojrzeć na zjawiska i okoliczności, co do których już od lat mamy niezmienne zdanie (a przez to ułomne, bo ograniczone ułamkiem rzeczywistości).

Tegoroczne przedstawienie pod tytułem "Jeden-zero dla nieba" po raz kolejny zdumiało publiczność (rodziców, rodzeństwo, dziadków) niekonwencjonalną interpretacją tak bardzo tradycyjnego tematu Bożego Narodzenia. Na scenie wrzała prawdziwa walka między dobrem a złem, ujęta w subtelnym tańcu, kolorowych dekoracjach i pełnej szczerych emocji grze młodych aktorów. Ścieżką dźwiękową zaś były tradycyjne kolędy w pięknym dziecięcym wykonaniu.

Tytuł przedstawienia zdradza nam wynik walki, lecz ani przez chwilę nie ujmuje jej napięcia. Widzowie też niejako w niej uczestniczą. Pokusy diabłów na scenie ("zabrońcie dzieciom śpiewać kolędy, są przestarzałe i niepotrzebne") przemawiają do każdego z rodziców i dają nam wiele do myślenia. Dzieci pomagają niebu zwyciężyć, a co z nami? 

Szeroka publiczność będzie miała okazję obejrzeć spektakl w dniach 20-22 grudnia w auli progimnazjum.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że kółko teatralne "Fantazja", w którym uczestniczą wszyscy uczniowie klasy 3a, a którego opiekunem jest p. Jadwiga Stankiewicz, uczestniczyło już w wielu konkursach międzyszkolnych i otrzymywało w nich wyróżnienia. Pani Jadwiga dba jednak nie o wyróżnienia, a o młodych artystów. Artystą zaś jest dla niej każde dziecko, bez wyjątku. Każdy ma swoją rolę, a cała klasa jest dużą rodziną. Poprzez grę aktorską p. Jagwiga uczy dzieci kultury i wzajemnego szacunku, tłumaczy, jak chłopcy mają szanować dziewczynki, a dzieci - starszych.

Po przedstawieniu wszyscy łamali się opłatkiem, aktorska rodzina uroczyście świętowała "Jeden-zero dla nieba".

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji