"Korona" polskiej przedsiębiorczości na Litwie


Andrzej Łuksza, fot. Wilnoteka.lt
Już drugi rok z rzędu Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie oraz Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie "Korona" zorganizowały wspólne spotkanie noworoczne, by w odświętnej i serdecznej atmosferze porozmawiać o planach na przyszłość, a jednocześnie podsumować dotychczasową działalność. "Mamy możliwości, jest nas coraz więcej, możemy wspierać dobre inicjatywy" - podkreśla prezes "Korony" Andrzej Łuksza.

Forum Przedsiębiorczości Polskiej "Korona" to miejsce spotkań polskich przedsiębiorców z Wileńszczyzny, to środowisko, w którym mogą wzajemnie się wspierać i wymieniać doświadczeniami. W 2014 r. odbyło się 10 spotkań formalnych, jedno spotkanie nieformalne, został także zorganizowany wyjazd do Poznania, w trakcie którego członkowie "Korony" zwiedzali poznańskie zakłady produkcyjne oraz mieli możliwość zapoznać się z najnowszymi metodami zarządzania. 

"Przez nasze stowarzyszenie przez rok przewinęło się przeszło 70 przedsiębiorstw kierowanych przez Polaków z Wileńszczyzny - powiedział w rozmowie z Wilnoteką prezes "Korony" Andrzej Łuksza - Chciałbym, żeby przedsiębiorcy Wileńszczyzny mogli sami kogoś wpierać. Mamy pieniądze, mamy możliwości, mamy zasoby ludzkie i materialne. Nas nie trzeba wspomagać, potrafimy sami założyć dobrze prosperujące firmy, wygenerować zysk i tym zyskiem podzielić się z kimś, kto tego potrzebuje".  


Prezesowi zależy także na zmianie wizerunku przedsiębiorcy, jaki obecnie funkcjonuje na Wileńszczyźnie. "Wśród wielu osób, nie tylko starszych, ale też i w młodszym wieku, panuje przekonanie, że każdy przedsiębiorca myśli tylko o sobie, o własnym zysku - wyjaśnia - Chcemy to zmienić, podejmujemy wiele inicjatyw". Stowarzyszenie w ostatnim roku realizowało program promocji młodych talentów, wspierało Dom Dziecka w Solecznikach, Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie i Klub Sportowy "Polonia". 

Współorganizator świątecznego spotkania kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Republice Litewskiej, Henryk Szymański,  w rozmowie z Wilnoteką wyraził nadzieję na ożywienie kontaktów handlowych między Polską a Litwą w związku z wprowadzeniem na Litwie euro, wskazując jako przykład znaczny wzrost polskiego eksportu na Łotwę po wejściu tego kraju do strefy euro. Dostrzega on także ważną rolę polskich przedsiębiorców z Litwy w aktywizacji współpracy gospodarczej: "Sądzę, że mają bardzo duże pole do działania w procesie wzajemnego zbliżania gospodarczego Polski i Litwy. Mają o wiele mniej barier, o wiele łatwiej nawiązują kontakty. Jako Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji kibicujemy Forum Przedsiębiorczości Polskiej "Korona" i chcemy, by jak najbardziej rozwijało się i przyciągało członków".

"Polska jest innowacyjna, twórcza i dynamiczna" - podkreślał w czasie spotkania Jarosław Czubiński, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Litewskiej, zaznaczył również, że działalność ambasady w zakresie wspierania przedsiębiorczości nie ogranicza się jedynie do polskiego środowiska: "Czy wspieramy tylko i wyłącznie polskie firmy? Nie! Wspieramy również firmy litewskie, o ile widzą w Rzeczpospolitej partnera biznesowego".


Forum Przedsiębiorczości Polskiej "Korona" powstało w grudniu 2011 r. z inicjatywy przedsiębiorców - litewskich Polaków. Jego misją jest wspieranie interesów gospodarczych wszystkich członków stowarzyszenia poprzez wymianę informacji, kontakty personalne, poszukiwanie wspólnych celów oraz zacieśnianie współpracy oraz rozwój współpracy ekonomicznej między podmiotami gospodarczymi z Polski i Litwy, rozwój potencjału gospodarczego regionów, wdrażanie nowoczesnych technologii i metod zarządzania w sferze gospodarczej na Litwie, wspieranie procesu tworzenia nowych miejsc pracy, popularyzacja ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Na podstawie: inf. wł. 

Komentarze

#1 Fajna ta laska w centrum,

Fajna ta laska w centrum, musi byc Rosjanka albo Niemka.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.