"Lelewel" ze statusem gimnazjum


Fot. wilnoteka.lt
Rada stołecznego samorządu przyznała Szkole Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie status gimnazjum. Radni podjęli decyzję przez aklamację, przedstawiciele AWPL-ZChR zastrzegli jednak, że będą nadal żądali wykonania orzeczenia Litewskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że decyzja Rady Miasta o przeniesieniu szkoły z Antokola na Żyrmuny jest nieważna. Według danych stołecznego samorządu, obecnie Szkoła Inżynierii im. J. Lelewela liczy 464 uczniów: 326 w klasach z polskim językiem nauczania, 140 - z rosyjskim.
Szkoła Inżynierii im. J. Lelewela uzyskała status tzw. długiego gimnazjum z klasami od przygotowawczych do maturalnych. Już od kilku miesięcy placówka realizuje program kształcenia o kierunku inżynieryjnym. Na mocy uchwały Rady Samorządu Miasta Wilna nazwa szkoły będzie odtąd brzmiała: Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela. 

Walka społeczności szkoły o zachowanie statusu placówki realizującej program kształcenia średniego trwała od 2005 r. W międzyczasie wraz ze zmianami ekip rządzących w mieście zmieniały się koncepcje przyszłości placówki. Szkoła miała być przekształcona w podstawówkę, potem została połączona z inną polską szkołą - im. Wiwulskiego. W czerwcu 2015 r. stołeczny samorząd odmówił przyznania statusu gimnazjum polskiej szkole, następnie jednak zmienił zdanie: gimnazjum w zamian za zwolnienie budynku na Antokolu.

Społeczność szkolna na taki szantaż się nie zgodziła, dlatego zwróciła się do sądu. W złożonym w sądzie wniosku rodzice napisali, że "przeniesienie się do budynku znajdującego się po drugiej stronie rzeki spowoduje, że kierownictwo szkoły nie będzie w stanie zapewnić uczniom należytych warunków", ponadto na Antokolu zostanie zlikwidowana jedyna szkoła, w której nauczanie odbywa się w językach mniejszości narodowych. W listopadzie 2015 r. Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny odrzucił skargę rodziców jako nieuzasadnioną. Społeczność szkolna złożyła apelację w sądzie wyższej instancji.

Nie czekając na wyniki apelacji, szkoła została przeniesiona do budynku na Żyrmunach. Z powodu przeciągającego się remontu przenosiny odbyły się już w trakcie nowego roku szkolnego. W grudniu 2016 r. komisja akredytacyjna Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy zatwierdziła złożony przez szkołę program kształcenia średniego, przyznając jej status tzw. długiego gimnazjum o kierunku inżynieryjnym.

W lutym 2017 r. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że decyzja Rady Miasta o reorganizacji Szkoły im. J. Lelewela i przeniesieniu szkoły na Żyrmuny została podjęta wbrew prawu, w związku z tym powinna zostać anulowana. Samorząd Miasta Wilna ubiegał się o wznowienie procesu sądowego, wniosek został jednak odrzucony. 

Od grudnia 2016 r. szkoła czekała więc na ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia statusu gimnazjum. 

Zabierając głos podczas posiedzenia Rady Miasta, radna Edyta Tamošiūnaitė powiedziała, że radni frakcji AWPL-ZCHR zagłosują za przyznaniem szkole statusu gimnazjum, ale będą żądali wykonania orzeczenia Sądu Najwyższego i powrotu szkoły na Antokol. 

Na podstawie: Inf.wł.

Komentarze

#1 Jeszcze "tylko" wykonanie

Jeszcze "tylko" wykonanie decyzji sądu i zostaje przywrócony prawidłowy stan prawny

#2 Bardzo dobre wystąpienie

Bardzo dobre wystąpienie naszej radnej Tomasiunaite. Brawo pani Edyto.

#3 Wszelkie dyskusje są nie na

Wszelkie dyskusje są nie na miejscu. To mer Simasius łamie prawo nie wykonując ostatecznej decyzji sadu. A wszelkie próby jego kombinacji i jego popleczników są dowodem na brak poszanowania prawa. To skandal żeby urzędnik tej rangi tłumaczył się, że decyzja sadu jest niezrozumiała, a znowu innym razem ze decyzja sadu nie oznacza powrotu do stanu przed wydaniem nielegalnej i dyskryminującej uchwały. Nikt nie może stać ponad prawem, tym bardziej jakis liberał.

#4 Brawo. Zwycięstwo po 12

Brawo. Zwycięstwo po 12 latach. Niech Simasius zapłaci takie odszkodowanie, żeby popamiętał.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.