"Okręg polonijny" w wyborach do Senatu RP?


Budynek Senatu RP, fot. commons.wikimedia.org
Rząd Polski chce, by w 2019 roku w wyborach do Senatu pojawił się "okręg polonijny". Do tej pory Polonia głosowała na kandydata z listy warszawskiej. Wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak podczas odbywającej się we wtorek, 3 października konferencji wiceministrów "Polska przyszłości" w Warszawie mówił, że w najbliższych wyborach Polacy mieszkający za granicą powinni głosować na swojego przedstawiciela w Senacie. Jego zdaniem, wybór "senatora polonijnego" pozwoli też na nagłośnienie problemów Polonii w kraju.
Wiceminister Jan Dziedziczak, zajmujący się w MSZ sprawami Polonii, przypomniał, że poza granicami kraju mieszka 20 milionów Polaków. Nie wiadomo jeszcze, czy "senator polonijny" byłby sto pierwszym senatorem, czy też doszłoby do nowego podziału okręgów i zachowania liczby stu senatorów.

Organizatorem konferencji "Polska przyszłości" jest Instytut Libertatis. Wśród tematów znajdują się: skutki i perspektywy programu 500 plus, transparentność podatkowa w Polsce i na świecie, nowa polityka wobec Polonii i Polaków za granicą, wyzwania dotyczące bezpieczeństwa Polski, problem jawności w życiu publicznych i prace nad elektronicznym dowodem osobistym.

W konferencji uczestniczą wiceministrowie: Jan Dziedziczak (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Paweł Gruza (Ministerstwo Finansów), Bartosz Marczuk (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Tomasz Szatkowski (Ministerstwo Obrony Narodowej), Maciej Wąsik (Kolegium ds. Służb Specjalnych), Tomasz Zdzikot (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) oraz Karol Okoński (Ministerstwo Cyfryzacji).

Na podstawie: IAR, libertatis.org.pl