"Pola nadziei" przy wjazdach do Wilna


Fot. wilnoteka.lt/Bartosz Frątczak
Cebulki żonkili zostały zasadzone przy czterech znakach granicznych Wilna: przy autostradach Ryga-Wilno, Mińsk-Wilno, Kowno-Wilno i Grodno-Wilno. Wiosną, w roku, który został ogłoszony przez Kościół "Rokiem Miłosierdzia", każdego wjeżdżającego do miasta powita ułożony z kwiatów napis: "Vilties laukai", czyli "Pola nadziei", przypominający o chorych, którzy przebywają w Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.
Akcja "Pola nadziei" to międzynarodowy program realizowany przez hospicja, polegający na sadzeniu jesienią żonkili - symboli nadziei i tworzeniu "pól nadziei". Kiedy wiosną kwiaty zakwitną, są rozdawane podczas ulicznych kwest i festynów, a pozyskane w ten sposób fundusze pozwalają na częściowe zaspokojenie potrzeb podopiecznych hospicjum. Kampania ta ma uwrażliwiać społeczeństwo na chorobę i cierpienie. 

W tegorocznej - drugiej w historii wileńskiego hospicjum kampanii, wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk, którzy chcieli w ten sposób wyrazić swoją solidarność z nieuleczalnie chorymi. Kwiaty sadzili ks. bp Arūnas Poniškaitisks. Józef Aszkiełowicz i posłanka Rita Tamašunienė

Fot. wilnoteka.lt/Bartosz Frątczak
 
O tym, jak pięknie wyglądają "Pola nadziei", wilnianie mieli okazję przekonać się minionej wiosny. Na skarpie, przed budynkiem Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie zakwitły żonkile, tworząc napis przypominający o nadziei. 

Dziś cebulki żonkili zasadzono przy 4 drogach wjazdowych do Wilna: z Kowna, Rygi, Mińska i Grodna. "Wilno jest miastem wyjątkowej solidarności społecznej - podkreślają organizatorzy akcji - W wymiarze duchowym nazywane jest "Miastem Miłosierdzia". Na znakach granicznych Wilna został umieszczony symbol Anioła. Rok 2016 decyzją papieża Franciszka na całym świecie obchodzony będzie jako Rok Miłosierdzia. Wspólnotowe zasadzenie kwiatów będzie wyrazistym znakiem, że jesteśmy dla siebie miłosierni, solidarni, że nasze miasto Wilno jest Miastem Miłosierdzia".

Fot. wilnoteka.lt/Bartosz Frątczak
Uroczyste rozpoczęcie kampanii odbyło się 14 października o godz. 11.00 przy budynku hospicjum, przy ulicy Rasų 4 w Wilnie. Następnie uczestnicy wyruszyli na wspólne sadzenie kwiatów.

Na podstawie: inf. wł.