Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucje o natychmiastowym zawieszeniu broni w Strefie Gazy


Fot. Abaca
Rada Bezpieczeństwa ONZ w poniedziałek, 25 marca, przyjęła rezolucje wzywającą do natychmiastowego zawieszeniu broni w Strefie Gazy. To pierwsza taka rezolucja od rozpoczęcia wojny Izraela z Hamasem w październiku ub.r. USA wstrzymały się od głosu, po raz pierwszy nie wetując rezolucji dotyczącej natychmiastowego wstrzymania walk.
Rezolucję przyjęto 14 głosami, jedno państw, USA, wstrzymało się od głosu. W tekście wezwano do „natychmiastowego zawieszeni broni na czas ramadanu” - trwającego już dwa tygodnie - co ma „doprowadzić do stałego zawieszenia broni” i zażądano „natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników”. Przyjęta rezolucja została zaproponowana przez członków, którzy nie są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

15 marca Stany Zjednoczone złożyły propozycje rezolucji, która została zawetowana przez Chiny i Rosję. W poniedziałek państwa te zagłosowały za rezolucją przedstawioną przez niestałych członków RB.

W zaproponowanej przez USA rezolucji, mediacjom dotyczącym zawieszenia broni miały przewodzić USA, Katar i Egipt, co przez wetujące kraje zostało uznane za „akt hipokryzji”.

Przyjęta rezolucja nie wyznacza tych państw jako mediatorów, a kładzie nacisk na Izrael, równocześnie uznając ich rolę w negocjacjach i nie zabrania udziału w ich dalszym prowadzeniu.

Rezolucja dotyczy wojny w Strefie Gazy rozpoczętej przez atak Hamasu na południe Izraela 7 października 2023 roku. W ataku 1200 osób zginęło, a 240 zostało porwanych do Strefy Gazy. Po pięciu miesiącach wojny w rękach Hamasu nadal znajduje się około 130 zakładników. Jedna czwarta wszystkich uprowadzonych jest uznawanych za zmarłych. W trwających operacjach odwetowych Izraela śmierć poniosły – według danych resortu zdrowia Strefy Gazy, kontrolowanego przez Hamas – ponad 32 tys. Palestyńczyków.

Na podstawie: PAP