Rada rejonu solecznickiego powołała komitety


Fot. salcininkai.lt
Podczas drugiego posiedzenia nowo wybranej Rady Samorządu Rejonu Solecznickiego radni powołali sześć komitetów i zatwierdzili ich składy. Większość z nich to członkowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, która w marcowych wyborach samorządowych w rejonie solecznickim zebrała prawie 74 proc. głosów.W skład nowej Rady Samorządu Rejonu Solecznickiego weszli przedstawiciele trzech partii: Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich (19 mandatów), Partii Pracy (3 mandaty) i Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (2 mandaty). Powołali oni sześć komitetów: Komitet Ekonomiki, Budżetu i Finansów; Komitet Oświaty, Kultury i ds. Młodzieży; Komitet Miejscowej Gospodarki i Rozwoju Biznesu; Komitet Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska; Komitet Spraw Socjalnych i Ochrony Zdrowia i Komitet Kontroli. 

Zgodnie z zasadą proporcji przedstawiciele większości i opozycji, radni AWPL (80 proc. składu rady) mieli prawo zgłosić po czterech kandydatów do każdego komitetu. Pięcioosobowa opozycja mogła zgłosić po jednym kandydacie do każdego komitetu z wyjątkiem Komitetu Kontroli.

Przewodniczący i ich zastępcy zostaną wybrani podczas pierwszych posiedzeń komitetów.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 25 kwietnia.

Składy komitetów:

Komitet Ekonomiki, Budżetu i Finansów
Teresa Butrymowicz
Łucja Dudojć
Gerardas Stonkus
Maria Suchocka

Komitet Oświaty, Kultury i ds. Młodzieży
Ana Jesvilienė
Danuta Jurševičienė
Marius Markun
Jadwiga Sinkiewicz
Krystyna Maria Sławińska

Komitet Miejscowej Gospodarki i Rozwoju Biznesu
Bolesław Daszkiewicz
Tadeusz Rus
Henryk Tomaszewicz
Alicija Ščerbaitė
Jarosław Wojciechowicz

Komitet Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska
Anton Bandalewicz
Stasys Radzevičius
Tadeusz Rudzis 
Stanisław Wiencius

Komitet Spraw Socjalnych i Ochrony Zdrowia
Natalja Gudacz
Jolanta Butkevičienė
Tadeusz Romanowskij
Olga Wersockaja

Komitet Kontroli
Anton Bandalewicz
Teresa Butrymowicz
Stasys Radzevičius
Alicija Ščerbaitė 

Na podstawie: salcininkai.lt, vrk.lt