Ranking gimnazjów – polskie wśród najlepszych


Fot. wilnoteka.lt
Najlepsze wyniki państwowych egzaminów maturalnych odnotowano w tym roku w szkołach wileńskich, kowieńskich oraz rejonu kłajpedzkiego. Autorzy dorocznego rankingu szkół zaznaczają jednak, że dobre oceny na maturze nie są zastrzeżone wyłącznie dla absolwentów gimnazjów działających w dużych miastach – mniejsze wiejskie szkoły również radzą sobie z przygotowaniem uczniów do egzaminów. Ranking najlepszych gimnazjów Litwy został opublikowany w czasopiśmie „Reitingai”.

Gimnazja były oceniane na podstawie wyników państwowych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów: języków litewskiego, angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, historii, matematyki, informatyki, biologii, chemii, geografii i fizyki. W każdej kategorii wybranych zostało 50 najlepszych szkół w skali kraju.

W większości kategorii wśród najlepszych wymienione zostały gimnazja z polskim językiem nauczania. Niestety żadnej polskiej szkoły nie ma wśród 50 najlepiej uczących języków litewskiego i angielskiego.

Niemiecki jest wykładany w niewielu szkołach. W tej kategorii wśród 49 placówek na 23. miejscu jest Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach, na 24. – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, na 41. – Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole, na 46. – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach.

6 polskich szkół jest wśród 50 z najlepszymi wynikami z języka rosyjskiego: Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu (1.–13. miejsce), Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace (33.–36. miejsce), Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie (38. miejsce), Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (40. miejsce), Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach (44. miejsce), Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (50. miejsce).

Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach (23. miejsce), Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (34. miejsce), Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu (38. miejsce) są wśród 50 szkół z najlepszymi wynikami na maturze z historii.

Wśród szkół z najlepszymi wynikami z matematyki są 4 polskie: Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach (22. miejsce), Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (27. miejsce), Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole (46. miejsce), Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (48. miejsce).

Informatyki dobrze uczą: Gimnazjum w Trokach (7. miejsce) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (18. miejsce), Gimnazjum w Mickunach (23.–24. miejsce).

3 szkoły polskie znalazły się na liście 50 z najlepszymi wynikami z fizyki. Są to: Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (34.–37. miejsce), Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach (34.–37. miejsce), Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (49. miejsce).

Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie w ubiegłym roku pod względem wyników z chemii było na pierwszym miejscu w skali kraju, w tym roku jest na drugim. Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach jest na 23. miejscu, Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie – na 26.–30.

Egzamin maturalny z biologii dobrze zdali uczniowie Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (7. miejsce), Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (10. miejsce), Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach (12.–


Po prawej: Jurgita Petrauskienė, fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
13. miejsce), Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie (43. miejsce).

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie uplasowało się na 7. miejscu pod względem wyników z geografii. Gimnazjum w Ejszyszkach jest na 25.–26. miejscu, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie – na 37.

Na podstawie: Reitingai