Ranking szkół: trzy polskie gimnazja w pierwszej setce


Fot. wilnoteka.lt
Liderem rankingu uczelni wyższych niezmiennie od lat jest Uniwersytet Wileński, wśród gimnazjów, w których obowiązują egzaminy wstępne – Liceum Wileńskie (lit. Vilniaus licėjus), wśród tych, które przyjmują wszystkich uczniów – Liceum Kłajpedzkie (lit Klaipėdos licėjus). Czasopismo „Reitingai” opublikowało coroczny ranking szkół ogólnokształcących i uczelni wyższych. Polskie szkoły niestety nie wypadły w nim najlepiej: w pierwszej setce są zaledwie trzy z polskim językiem nauczania.

Szkoły były oceniane na podstawie wyników państwowych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów: języków litewskiego, angielskiego, historii, matematyki, informatyki, biologii, chemii, geografii i fizyki. Uwzględniana była również liczba maksymalnych ocen – „setek” oraz liczba absolwentów szkoły, którzy dostali się na bezpłatne studia oraz na miejsca docelowe na uczelniach litewskich, jak też liczba absolwentów, którzy podjęli studia na uczelniach zagranicznych.

Osobno oceniane były szkoły, w których obowiązują egzaminy wstępne i te, które przyjmują wszystkich uczniów.

W pierwszej setce najlepszych na 35. miejscu jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, które w ubiegłorocznym rankingu plasowało się na 15. miejscu. Na 79. jest  Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (w 2019 r. – 173.), na 95. – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (w 2019 r. – 139.).

W drugiej setce jest trójjęzyczne Gimnazjum w Pogirach (129. miejsce), Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela (167. miejsce), Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie (176. miejsce), Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (178. miejsce). 

Niestety sporo polskich szkół znalazło się na szarym końcu rankingu. W ostaniej, czwartej setce jest 16 z polskim językiem nauczania. Na przedostatnim, 355. miejscu jest Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach (w 2019 r. – 321.)

Tegoroczna czołówka rankingu uczelni wyższych wygląda następująco: Uniwersytet Wileński, Kowieński Uniwersytet Technologiczny, Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina, Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litewski Uniwersytet Nauk Medycznych. Wśród uczelni prywatnych najlepiej oceniony został Uniwersytet Zarządzania i Ekonomii ISM (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas).

Na podstawie: Reitingai