Rasa Juknevičienė nową przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego NATO


Rasa Juknevičienė i Paolo Alli, fot. twitter.com
Od dziś, 24 września, przewodnicząca sejmowej delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO (ZP NATO) Rasa Juknevičienė rozpoczyna pracę na stanowisku prezydenta tej instytucji. Zastąpiła na nim Paola Alliego, którego mandat członka włoskiego parlamentu właśnie wygasł.


Przejmując nowe obowiązki, Rasa Juknevičienė podziękowała dotychczasowemu prezydentowi za „wspaniałą pracę”, a kolegom parlamentarzystom z różnych krajów – za zaufanie, jakim ją obdarzyli.

„NATO jest podstawą i gwarantem bezpieczeństwa naszych narodów i obywateli. Teraz, kiedy państwa stoją przed bezprecedensowymi wyzwaniami, nasza wyjątkowa organizacja i związki transatlantyckie są niezwykle ważne. Jednym z moich priorytetów jest zapewnienie, że Pakt Północnoatlantycki będzie wspierany i wzmacniany poprzez dyplomację i dialog parlamentarny” – powiedziała R. Juknevičienė.

Litewska polityk przypomniała, że podczas lipcowego szczytu w Brukseli zostały ustalone dalsze kierunki działalności NATO. Jak dodała, niektóre z nich zamierza omówić już jutro podczas spotkania z zastępczynią sekretarza generalnego organizacji Rose Gottemoeller. „Zgromadzenie oceni wykonane prace i postępy podczas zbliżającej się jeszcze w tym roku sesji w Kanadzie, któa jest naszym kolejnym ważnym sprzymierzeńcem w Ameryce Północnej” – zapowiedziała.

„Zamierzam również odwiedzić niektórych najbliższych partnerów NATO i kraje kandydujące, aby pokazać nasze poparcie dla polityki otwartych drzwi NATO oraz podkreślić wkład partnerów w rozwiązywanie naszych wspólnych problemów” – dodała nowa prezydent Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Jako szefowa sejmowej delegacji Rasa Juknevičienė pracuje w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO od 1999 roku. W latach 2008–2012 pełniła obowiązki ministra ochrony kraju na Litwie i nie była bezpośrednio zaangażowana w prace międzynarodowej organizacji. Swoje członkostwo w ZP NATO odnowiła w 2013 roku. Trzy lata później został wybrana na wiceprezydent zgromadzenia, a w marcu tego roku nominowano ją na stanowisko prezydenta.

Zgromadzenie Parlamentarne NATO zostało powołane do życia w 1955 r. i skupia obecnie 266 parlamentarzystów z 29 państw członkowskich. W pracach uczestniczą także przedstawiciele 12 państw stowarzyszonych. Litewska delegacja sejmowa składa się obecnie z pięciu osób. Oprócz Rasy Juknevičienė są to: Aušrinė Armonaitė, Mindaugas Puidokas, Dainius Gaižauskas i Juozas Olekas.

Na podstawie: bns.lt, senat.gov.pl, lrs.lt