Rejestracja najmu lokalu mieszkalnego może stać się obowiązkowa


Fot.: liveup.lt
Propozycja jest taka, aby wynajmujący byli zobowiązani do rejestrowania zawartych umów lub ich istotnej zmiany w rejestrze nieruchomości, a za niedopełnienie tego obowiązku ponosiliby odpowiedzialność administracyjną – ostrzeżenie lub grzywnę do 500 euro. Te poprawki do ustawy zaproponowane przez Ministerstwo Finansów zostaną omówione przez rząd na posiedzeniu w środę. Projekt ma na celu stworzenie warunków prawnych dla skutecznej administracji podatkowej.

Obecnie umowy najmu lokali mieszkalnych są rejestrowane na zasadzie dobrowolności.
Ustawodawstwo nie przewiduje obowiązku rejestrowania wszystkich zawartych umów najmu lokalu mieszkalnego, ani odpowiedzialności prawnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania takiego zobowiązania.

Projekt miałby zacząć obowiązywać po pewnym okresie przejściowym – od 1 maja przyszłego roku. Projekt ten został skrytykowany przez prawników Kancelarii Rządu i Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy mają wątpliwości co do jego celu. Litewski Instytut Wolnego Rynku (LFMI) zauważa, że ​​proponowane zmiany w żaden sposób nie będą zachęcać do płacenia podatków, a dodatkowe obciążenia administracyjne negatywnie wpłyną w szczególności na uczciwych podatników.

W podsumowaniu przedmiotowym stwierdzono, że podmioty gospodarcze mogą być zmuszone do kilkukrotnego rejestrowania i przerejestrowywania umów najmu lokalu mieszkalnego, a opłata rejestracyjna za takie umowy w Centrum Rejestrów wzrosła prawie trzykrotnie od października 2020 r. – z 2,9 do 8,19 euro.


Źródło: BNS