Rejon solecznicki laureatem Honorowej Flagi Rady Europy


Fot. salcininkai.lt
Rejon solecznicki otrzymał Honorową Flagę Rady Europy - prestiżowe wyróżnienie, przyznawane zarządom miejskim lub innym władzom lokalnym, szczególnie zasłużonym w propagowaniu myśli europejskiej. Flaga, od 1986 roku będąca oficjalnym symbolem Unii Europejskiej, prezentuje krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle. Liczba gwiazd jest stała, cyfra dwanaście stanowi symbol doskonałości i siły.
"Bardzo się cieszę, że nasze dokonania w dziedzinie kontaktów zagranicznych oraz promowania idei solidarnej Europy zostały tak wysoko ocenione przez Radę Europy. W 2008 roku otrzymaliśmy Dyplom Europejski, w roku bieżącym otrzymaliśmy Honorową Flagę Europy. Będziemy się ubiegać również o Odznakę Honorową i o najwyższe z czterech przyznawanych trofeów - Nagrodę Europy" - zaznaczył mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Nagroda Europy - prestiżowe odznaczenie propagujące idee jedności europejskiej - została ustanowiona przez Radę Europy w 1955 roku. Cennemu wyróżnieniu, które co roku wędruje do jednego lub dwóch miast Europy, towarzyszy nagroda pieniężna i drewniane trofeum z tablicą z brązu. Warunkiem zdobycia Nagrody Europy jest posiadanie nagród niższego stopnia - Dyplomu Europejskiego, Honorowej Flagi i Odznaki Honorowej. W roku bieżącym zaledwie dwa rejony na Litwie zostały uhonorowane przez Radę Europy. Rejon solecznicki otrzymał Honorową Flagę Rady Europy, a rejon poniewieski został laureatem Odznaki Honorowej.

"Wierzę, że ożywione kontakty europejskie, na które ma wpływ wielokulturowość i wielojęzyczność naszego regionu, a przede wszystkim gościnność ziemi solecznickiej i jej ludzi, sprawią, że Odznaka Honorowa i Nagroda Europy wkrótce też zawędrują pod nasze strzechy" - dodał Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego.

Decyzja o przyznaniu rejonowi solecznickiemu Honorowej Flagi Rady Europy została podjęta podczas wiosennego posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 26 kwietnia bieżącego roku. Uroczystość wręczenia flagi społeczności rejonu solecznickiego planowana jest na 15 września 2012 roku.

Na podstawie: salcininkai.lt

Komentarze

#1 Rejon solecznicki, gdzie od

Rejon solecznicki, gdzie od lat władzę samorządową sprawuje AWPL, został nagrodzony przez Radę Europy m.in. za ożywione kontakty zagraniczne oraz promowanie idei solidarnej, zjednoczonej Europy.
To wymowne akurat tu na Litwie, gdzie rząd dyskryminuje autochtoniczną polską mniejszość narodową, zupełnie niepomny, że różnorodność jest wartością a nie balastem, a jednym z haseł Unii Europejskiej jest: Zjednoczeni w różnorodności.

#2 Brawo

Brawo

#3 To nie jest flaga Europy. To

To nie jest flaga Europy. To flaga Eurosojuza Bruxelskiego. Inaczej: unii.

#4 Wielkie brawa dla wszystkich

Wielkie brawa dla wszystkich mieszkańców solecznickiego kraju.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.