Rekolekcje dla kobiet „O najważniejszej relacji: matka–córka. Więź czy więzy?”


Mat. prom. organizatorów
W dniach 27–29 kwietnia 2018 r. bracia franciszkanie uprzejmie zapraszają na rekolekcje dla kobiet „O najważniejszej relacji: matka–córka. Więź czy więzy?”. Prowadzenie – IRENA NEUMUELER, teolog, nauczyciel, trener rozwoju osobistego, doradca chrześcijański.


Relacja matki z córką to jedna z najważniejszych relacji w życiu kobiety. Jest to więź duszy, ducha i ciała, która jest niezwykle wiążąca dla przyszłego życia córki. Dzieje się tak ze względu na wewnętrzną siłę autorytetu rodziców. Źle przeżywana relacja często wprowadza poczucie opuszczenia bądź odrzucenia. Bywa, że z powodu nadopiekuńczoś-ci zmienia się w więzy ograniczające rozwój i autonomię, co nie pozwala na wyodrębnie-nie dziecka, natomiast wprowadza uzależnienie i zniewolenie w relacji. Towarzyszą tej relacji silne uczucia i przeżycia, które domagają się uzdrowienia wewnętrznego.

CELE

  • poznanie znaczenia macierzyństwa w życiu kobiety
  • zrozumienie relacji matka-córka, określenie bliskości i zależności; więzów czy więzi
  • poznanie jaki wpływa matka na osobowość i życie córki
  • poznanie źródła trudności relacji i ich rodzaje
  • konfrontacja z uczuciami towarzyszącymi tej relacji
  • odzyskanie miłości, szacunku i akceptacji dla siebie-córki/matki
  • wejście na drogę przebaczenia i uzdrowienia wewnętrznego
  • otwarcie na zaufania i autonomię w relacji, by funkcjonować „razem i osobno”
  • znalezienie sposobu na odzyskanie harmonii w relacji matka-córka

DLA KOGO?

Rekolekcje skierowane są do KOBIET – dorosłych córek i matek córek, które chcą przyjrzeć się bliżej swojej relacji: matka – córka; córka – matka; poszukują zrozumienia dla swoich zachowań i popełnionych błędów; pragną uzyskać upragnioną bliskość i wieź; chcą nauczyć się ustanawiania granic i swojej odrębności; przeżywają trudności i obciążenia emocjonalne w relacji ze swoją matką/córką; pragną przemiany relacji, aby uzyskać harmonię i szacunek do siebie i córki/matki.

Rekolekcje odbędą się w klasztorze franciszkańskim w Wilnie (ul. Pranciškonų 1; sala nr 116)

Rekolekcje będą prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język litewski.

Ofiara uczestnika rekolekcji za 3 dni – 25 euro.  Ofiarę proszę przekazać zawczasu na konto:
VšĮ Vilniaus kultūros ir dvasingumo centras;  Kodas 304497652
AB Swedbank LT417300010151666772;  Mokėjimo paskirtis PARAMA

lub przynieść do klasztoru,  gab. nr  210;  I–V, godz. od 10 do 16.

Informacja ir rejestracja:  
Ona, 
tel. 8 603 66893, e-mail: juronam@yahoo.com
Reda, tel. 8 689 33419

Rekolekcje dla kobiet „O najważniejszej relacji: matka–córka. Więź czy więzy?”
Klasztor franciszkański w Wilnie (ul. Pranciškonų 1; sala nr 116)
27–29 kwietnia 2018 r.
25 euro

Data: 
27.04.2018 (Impreza całodniowa) - 29.04.2018 (Impreza całodniowa)