Rekolekcje Wielkopostne w parafii pw. bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie


Fot. Archiwum Rekolekcji Wielkopostnych w parafii pw. bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie
Od 4 do 6 marca w parafii pw. bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie odbyły się rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje prowadził Ks. Krzysztof Mulewski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Zelkach (diecezja ełcka), Moderator Domowego Kościoła Diecezji Ełckiej wraz z klerykami Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej oraz parą małżeńską z Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie Diecezji Ełckiej – Antonim i Elżbietą Puczyłowskimi.

Generalnie rekolekcje miały charakter ewangelizacyjny. Treści wiary były przekazywane za pomocą przedstawienia (Misterium Męki Pańskiej, przygotowanego przez młodzież kościoła św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu), pantomimy, świadectw zarówno małżeństw
Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie z naszej diecezji, jak i pary małżeńskiej z Ełku.

Pierwszy dzień rekolekcji miał na celu przypomnieć miłość Boga, jaką On otacza człowieka od momentu stworzenia. Miłość to jest plan Boga wobec człowieka. Zamiarem Boga jest miłość i szczęście człowieka. W szczególności szczęście człowieka w miłości małżeńskiej. Dlatego w pierwszym dniu rekolekcji wierni zostali zaproszeni do słuchania Słowa miłości Boga do człowieka, poznawania Jego planu.


Drugi dzień przedstawiał tajemnicę grzechu człowieka. Człowiek dobrowolnie odchodzi od zamiarów Boga, łamie jego plan i kroczy własnymi drogami. Jednak nawet grzech nie może stać się przeszkodą dla miłości Boga. Odpowiedzią Boga na grzech człowieka jest przebaczenie, konkretnie tego doświadczamy w sakramencie pojednania. W tym też dniu był podejmowany temat grzechu w małżeństwie oraz zdolności przebaczenia. Źródłem przebaczenia sobie nawzajem jest doświadczenie przebaczającej miłości Pana Boga.


W trzecim kluczowym dniu rekolekcji nastąpiła zachęta do przyjęcia Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Dla małżonków była to zachęta do zawierzenia swojej miłości małżeńskiej Chrystusowi, oparcia swej rodziny na Bogu jako fundamencie. Wspólnota Domowego Kościoła służy pomocą małżonkom w tym celu. Dlatego wszyscy małżonkowie są zaproszeni, by stać się Kościołem domowym w swoich rodzinach, tworzyć wspólnotę Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie w swojej parafii. Świadectwa rodzin Ruchu Światło-Życie w tym dniu mówiły, dlaczego ten ruch jest ważny w ich życiu małżeńskim i w jaki sposób bycie w tym ruchu wpłynęło na ich relacje małżeńskie.

Ks. Włodzimierz Sołowiej 

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji