Rekolekcje wielkopostne z ks. Ireneuszem Łukanowskim, Dzień 1


Ks. Ireneusz Łukanowski, fot. wilnoteka.lt
Wielki Tydzień dla katolików jest czasem szczególnego skupienia i refleksji. W wielu kościołach, w tym także kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie, trwają w tym czasie rekolekcje wielkopostne. Widzom Wilnoteki, zwłaszcza tym, którzy chcieliby, a nie mogą wziąć w nich udziału, proponujemy wideo z nauką rekolekcyjną. Rekolekcje prowadzi ks. Ireneusz Łukanowski, pallotyn, charyzmatyk posługujący darem uzdrawiania.
 


"Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, Gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa".
(J 12,1-11)
 
Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Paweł Dąbrowski
Na podstawie: inf. wł.