Rekompensaty na zakup dekoderów


Fot. www.wilnoteka.lt
Najbiedniejszym mieszkańcom Litwy państwo udzieli wsparcia na zakup dekoderów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Na ten cel planuje się przeznaczyć 32 mln litów. Rodziny, w których dochód na jednego członka nie przekracza 525 litów, otrzymają wspracie w wysokości 100 litów.
Termin zastąpienia telewizji analogowej cyfrową na Litwie przypada na 29 października 2012 r. Po trzech miesiącach proces przejścia ma zostać zakończony, czyli mieszkańcy, których telewizory nie mają funkcji dekompresji, nie będą mogli odbierać telewizji cyfrowej. Przejście z telewizji analogowej na cyfrową wiąże się z koniecznością wymiany urządzeń nadawczych i odbiorników. W zależności od tego, jaką drogą będzie odbierany sygnał cyfrowy, odbiorca będzie musiał mieć telewizor cyfrowy lub cyfrowy odbiornik satelitarny, albo dekoder.

Mimo że dziś wiele się mówi o skoku cywilizacyjnym, spowodowanym przejściem od telewizji analogowej do cyfrowej, wciąż jedna piąta mieszkańców Litwy nie wie, jaką telewizję ogląda - cyfrową czy analogową. Prawie połowa mieszkańców kraju nie zna terminu przejścia transmisji z analogowej na cyfrową.

Jak zapewnia wiceminister łączności Rimvydas Vaštakas, rusza nowa kapmania informacyjna i już wiosną mieszkańcy powinni być zorientowani w potrzebie wymiany urządzeń nadawczych lub odbiorników. Prawdopodobnie 70 procent mieszkańców nie będzie musiało niczego wymieniać ani uzupełniać w swoich odbiornikach.

Rekompensaty w wysokości 100 litów powinny wystarczyć na zakup przystawki do telewizora. Pieniądze te mogą też zostać wykorzystane na zakup telewizora. Wypłacanie rekompensat dla mieszkańców rozpocznie się na sześć miesięcy przed terminem przejścia na telewizję cyfrową. Pieniądze będą wypłacane w starostwach.

Na podstawie: diena.lt, bns.lt