Rekordowa liczba paczek w akcji „Rodacy-Bohaterom”


Fot. facebook.com/OdraNiemen
Małopolska odsłona akcji charytatywnej „Rodacy-Bohaterom” zakończyła się wielkim sukcesem. Dzięki hojności ofiarodawców na Litwę, Białoruś, Ukrainę i Mołdawię trafi ponad 800 paczek.
Paczki będą zawierały artykuły chemii gospodarczej i żywność o przedłużonej dacie ważności, taką jak konserwy mięsne i rybne, ryż, mąkę, kakao czy słodycze oraz warzywa i owoce w puszce. A także życzenia, które są wyraźnym znakiem pamięci o rodakach za granicą.

„Ogrom otwartości serc i wrażliwości darczyńców na drugiego człowieka przerósł nasze wyobrażenia. Szacujemy, że z darów uda się przygotować ponad 800 podobnych paczek – a to rekord wszystkich dotychczasowych edycji” – powiedział Tomasz Konturek z Akademii Ignatianum, która koordynowała wydarzenie w Krakowie i Małopolsce. „Dziękujemy wszystkim, którzy w tak realny sposób włączyli się w pomoc tym, którzy kiedyś walczyli o wolność Polski czy też dbają o polskie miejsca pamięci na obczyźnie współcześnie” – dodał T. Konturek. Podkreślił on, że niewątpliwie w 100-lecie świętowania odzyskania niepodległości przez Polskę wśród ludzi widać było potrzebę wyrażenia wdzięczności tym, którzy wolności kraju bronili. A adresaci akcji – około 40 żołnierzy Armii Krajowej i ich rodziny z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii – na pewno są bohaterami.

„To była inicjatywa, która łączyła ponad podziałami i różnicami pokoleń. Wspomagały nas dzieci ze szkół. Zbierały dary i pomagały w naszym magazynie. Wspierali nas starsi, którzy niektóre trudne wydarzenia z historii pamiętają osobiście. Dziękujemy też wolontariuszom, którzy byli nieocenieni każdego dnia” –opisał Konturek i wyraził wdzięczność również wojewodzie małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi i jego współpracownikom, a także abp. Markowi Jędraszewskiemu oraz ks. prof. dr. hab. Józefowi Bremerowi SJ.

W najbliższym czasie pierwsza partia, blisko 200 paczek, trafi na Litwę, kolejne do Rumunii i na Ukrainę.

W akcji można wciąż wziąć udział, wpłacając pieniądze na konto Stowarzyszenia Odra-Niemen (41 1440 1185 0000 0000 1283 9308 z dopiskiem „Rodacy-Bohaterom”. Darowizny zostaną przeznaczone na wsparcie kombatantów i polskich środowisk w zakresie pomocy medycznej i sanatoryjnej oraz na renowację miejsc pamięci, a także na opłacenie transportów przygotowanych paczek.

„Rodacy bohaterom” to akcja obdarowywania paczkami z okazji świąt polskich kombatantów mieszkających na dawnych polskich Kresach. W zeszłorocznej edycji w całej Polsce zebrano ok. 68 ton produktów. 

Na podstawie: KAI, rodacybohaterom.pl