Rekrutacja na staż dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego w Ostródzie


fot. odnswp.pl
Typ: 
Artykul
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska ma zaszczyt zaprosić nauczycieli polonijnych na staż językowo-przedmiotowo-metodyczny do Ostródy. Staż odbywać się będzie 13-19 listopada 2017 r. w Ostródzie (zakwaterowanie uczestników w Domu Polonii, ul. Pieniężnego 6).

Pobyty stażowe umożliwiające (oprócz doskonalenia języka i kontaktu z kulturą) zdobycie wiedzy na temat skutecznych i aktualnych sposobów nauczania, dają możliwość nabywania nowej wiedzy i umiejętności w toku zajęć warsztatowych oraz bezpośredniej obserwacji, jak poznane narzędzia funkcjonują w grupie uczącej się w szkolnej klasie, a podczas prowadzenia zajęć w szkole, tworzą przestrzeń, w której nauczyciele mogą ugruntować swoje nowe umiejętności metodyczne i językowe, dzięki czemu skutecznie będą z nich korzystać po powrocie do macierzystych placówek.

Bezpośredni kontakt z nauczycielami w Polsce tworzy w projekcie wartość dodaną: przygotowuje nauczycieli do podjęcia współpracy edukacyjnej ze szkołami w Polsce.

Cele szczegółowe staży realizowanych w Polsce:
- wyposażenie uczestników w umiejętność nowoczesnego i skutecznego nauczania w oparciu o współczesne kanony wiedzy na temat procesu uczenia się;
- doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu oraz języka polskiego (warsztat metodyczny);
- rozwijanie umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii (warsztat metodyczny);
- poznanie metod i form angażujących grupę w proces uczenia się, procesy motywacyjne a ocenianie uczniów (warsztat metodyczno-psychologiczny);
- nabycie umiejętności inicjowania działań dydaktyczno-wychowawczych;
- inicjowanie i budowanie partnerstwa szkół w celu wypracowywania i realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Program stażu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego znajduje się tutaj.

Staż skierowany jest do nauczycieli polonijnych z Czech, Litwy, Ukrainy, Łotwy oraz Białorusi.

Zgłoszenia przyjmują do 5 listopada 2017 r. Prośba i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Rekrutacja na staż dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego 
Ostróda, Polska
13-19 listopada 2017 r.

Data: 
13.11.2017 (Impreza całodniowa) - 19.11.2017 (Impreza całodniowa)