Rekrutacja na staż dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego w Ostródzie


Fot. odnswp.pl
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP ma zaszczyt zaprosić nauczycieli polonijnych na staż dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego do Ostródy. Staż odbywać się będzie w dn. 6–13 maja 2018 r. Zakwaterowanie uczestników w Domu Polonii, ul. Pieniężnego 6, przyjazd w dn. 6 maja w godzinach popołudniowych, wyjazd w dn. 13 maja w godzinach porannych, zajęcia odbywać się będą w dn. 7–12 maja.


Pobyty stażowe umożliwiające oprócz doskonalenia języka i kontaktu z kulturą, zdobycie wiedzy na temat skutecznych i aktualnych sposobów nauczania, dają możliwość nabywania nowej wiedzy i umiejętności w toku zajęć warsztatowych oraz bezpośredniej obserwacji, jak poznane narzędzia funkcjonują w grupie uczącej się w szkolnej klasie, a podczas prowadzenia zajęć w szkole, tworzą przestrzeń, w której nauczyciele mogą ugruntować swoje nowe umiejętności metodyczne i językowe, dzięki czemu skutecznie będą z nich korzystać po powrocie do macierzystych placówek. Bezpośredni kontakt z nauczycielami w Polsce tworzy w projekcie wartość dodaną: przygotowuje nauczycieli do podjęcia współpracy edukacyjnej ze szkołami w Polsce.

Cele szczegółowe staży realizowanych w Polsce:
– wyposażenie uczestników w umiejętność nowoczesnego i skutecznego nauczania w oparciu o współczesne kanony wiedzy na temat procesu uczenia się;
– doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu oraz języka polskiego (warsztat metodyczny);
– rozwijanie umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii (warsztat metodyczny);
– poznanie metod i form angażujących grupę w proces uczenia się, procesy motywacyjne a ocenianie uczniów (warsztat metodyczno-psychologiczny);
– nabycie umiejętności inicjowania działań dydaktyczno-wychowawczych;
– inicjowanie i budowanie partnerstwa szkół w celu wypracowywania i realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Staż realizowany jest we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie. 

Program stażu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego znajduje się tutaj.

Staż skierowany jest do nauczycieli polonijnych z:  Czech, Litwy, Ukrainy, Łotwy Białorusi, Niemiec, Irlandii, Belgii, Holandii, Włoch, USA oraz Kanady.

Koszty podróży: Organizatorzy pokrywają koszty podróży do kwoty 250,00zł. Prosimy o zachowanie biletów stanowiących podstawę do zwrotu kosztów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 kwietnia 2018r. Prośba o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Rekrutacja na staż dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego
Ostróda, Polska
7–12 maja 2018 r.

Data: 
07.05.2018 - 10:00 - 12.05.2018 - 10:00