Rekrutacja na studia w Polsce na warunkach stypendialnych


Fot. wilnoteka.lt
Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, iż termin składania dokumentów na podjęcie w Polsce studiów I stopnia ze stypendium Rządu RP w roku akademickim 2017/2018 został wyznaczony na dni od 27 marca do 7 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00-13.00 (bez wcześniejszej rejestracji).
Poniżej informacje dot. rekrutacji i zasad studiowania na warunkach stypendialnych:
- Zasady rekrutacji na studia ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wraz z oświadczeniem (załącznik nr 5)
- Zasady rekrutacji na studia ze stypendium Ministra Zdrowia (kierunki medyczne) – wraz z oświadczeniem (załącznik nr 6)
Kwestionariusz 

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on. Organizatorzy zachęcają także do odwiedzenia tej strony internetowej.

Dokumenty, które należy złożyć w wydziale konsularnym Ambasady RP:
- kwestionariusz wypełniony drukowanymi literami w 2 egzemplarzach (z naklejonymi fotografiami) - imię i nazwisko pisane jak w litewskim dokumencie tożsamości;
- oświadczenie (wypełnione i czytelnie podpisane) - w przypadku osób niepełnoletnich podpisane również przez rodziców;
- wykaz stopni z I semestru 12. klasy (w języku polskim);
- zaświadczenie lekarskie (nie jest wymagany żaden konkretny formularz) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku (w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza);
- potwierdzenie polskiego pochodzenia (Karta Polaka lub świadectwo urodzenia - przetłumaczone na język polski przez tłumacza);
- inne dokumenty, np. opinia wychowawcy, organizacji polonijnej itp.

Dodatkowo rodzice lub prawni opiekunowie tych kandydatów, którzy przed 1 października 2017 r. nie ukończą 18 lat, powinni podpisać w Ambasadzie zgodę na podjęcie przez nich studiów w Polsce.


Data: 
27.03.2017 (Impreza całodniowa) - 07.04.2017 (Impreza całodniowa)