Renowacja parku Sapiehów zostaje wznowiona


Fot. madeinvilnius.lt
Po 6-tygodniowej przerwie prace renowacyjne i rewitalizacyjne w antokolskim parku Sapiehów zostają wznowione – poinformował Samorząd Miasta Wilna.Prace przygotowawcze do projektu parku na Antokolu zostały wstrzymane pod koniec marca br. z powodu protestów społecznych. Największe niezadowolenie i sprzeciw mieszkańców Wilna, a także niektórych ekspertów wywołała propozycja wycięcia większości (prawie 300) drzew znajdujących się bliżej pałacu. 

Po konsultacjach społecznych opracowano nowy projekt, który, zdaniem samorządu, zakłada zachowanie większości starych drzew znajdujących się wzdłuż centralnej ścieżki parku. Uwzględniono również udostępnienie większej przestrzeni dla odwiedzających „przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych zasad parku barokowego”.

Mer Wilna Remigijus Šimašius twierdzi, że wymóg „całkowitego odtworzenia dawnego parku barokowego przy usunięciu przeszkadzających drzew” został przekazany wcześniej przez instytucje zajmujące się ochroną dziedzictwa kulturowego.

„Cieszę się, że udało się znaleźć rozwiązanie i poprawić projekt tak, aby zdrowe drzewa, które zachwycają mieszkańców miasta pozostały, a przestrzeń parku zostanie otwarta dla wilnian. Zaoszczędzone środki zostaną racjonalnie wykorzystane na prace porządkowe wokół parku” – powiedział R. Šimašius.

Jak poinformował samorząd, wschodnia część parku została przeprojektowana tak, aby rośliny nie przeszkadzały w dotarciu do pobliskich łączek. Trójkątne boskiety (niewielkie laski w ogrodach) w części zachodniej również zostaną udostępnione odwiedzjącym, ponieważ zrezygnowano z części żywopłotów, które utrudniały schronienie się w cieniu drzew w gorące dni. Na ich miejscu zostaną posadzone nowe drzewa. Zrezygnowano również z ogrodzeń mających oddzielić park od budynków, w których obecnie znajduje się Vilnius Tech Park.

W swoim oświadczeniu samorząd podkreślił, że w poprawionym projekcie życzenia mieszkańców zostały uwzględnione na ile to było możliwe”: podczas powtórnej prezentacji projektu mieszkańcom przedstawiono argumenty, dlaczego projekt rewitalizacji parku nie może zostać zmieniony „bez pójścia na kompromis z jakością renowacji parku”.

Zakończenie prac rewitalizacyjnych w parku Sapiehów przewidziane jest na połowę 2020 roku.

Utworzony w pierwszej połowie XVIII wieku park Sapiehów jest najstarszym i jednym z najbardziej znanych przykładów regularnego, geometrycznego parku barokowego na Litwie. Podstawową oś kompozycyjną stanowiła szeroka prosta aleja skierowana do centrum pałacu, która podkreślała znaczenie rezydencji. Na terenie parku znajdowało się wiele stawów, a na parterze – kwietniki i rośliny rzadkich gatunków. Poszczególne aleje prowadziły do fontann, dekoracyjnych rzeźb, altan i pawilonów. 

Na podstawie: BNS, vilnius.lt, inf. wł.