Rewitalizacja Parku Sapiehów do 2020 roku


Park Sapiehów, fot. S. Gaudeža/kpd.lt
Znajdujący się na wileńskim Antokolu Park Sapiehów czeka rewitalizacja mająca przywrócić mu dawny barokowy wygląd. Do 2020 roku planowane jest uporządkowanie drzew i krzewów, odbudowanie muru oraz założenie basenów z fontannami.


W rozmowie z agencją informacyjną BNS dyrektorka przedsiębiorstwa samorządowego „Vilniaus planas” (Plan Wilna) Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė powiedziała, że terytorium zostanie uporządkowane wzdłuż historycznej osi, która podzieli park na dwie części. W pierwszym etapie zostanie opracowany projekt rewitalizacji dziedzińca pałacowego oraz parterowych części parku znajdujących się przy ulicy L. Sapiehy. Do marca mają też zostać opracowane plany rewitalizacji pozostałej części parku – znajdującej się przy ul. Antokolskiej.

„Przywracamy podstawowe cechy barokowego ogrodu parterowego – strukturę planową i przestrzenną, pojawią się również elementy małej architektury: ławki, basen z fontanną” – powiedziała J.S. Večerskytė-Šimeliūnė. Według niej wszystkie prace są poparte badaniami archeologicznymi – podczas ich przeprowadzania odkryto pozostałe w ziemi fundamenty fontanny, niszę, fragment barokowych schodów w pobliżu ogrodzenia, które teraz zostaną odbudowane. Projekt przewiduje także instalację oświetlenia, systemów nawadniania, wodociągu, ławek i śmietników.

J.S. Večerskytė-Šimeliūnė przyznaje, że najwięcej sprzeciwu może wzbudzić propozycja wycięcia większości drzew znajdujących się bliżej pałacu. Jej zdaniem jest to jednak konieczne do przywrócenia autentycznego wyglądu parku, który został opisany w zachowanych dokumentach historycznych. Dyrektorka „Vilniaus planas” podkreśla, że kompleks pałacowo-parkowy Sapiehów to jedyna tego typu barokowa posiadłość w stolicy, choć nie zachowała autentyczności.

„Barokowy parter to otwarta przestrzeń przed pałacem. To miejsce, w którym po wyjściu z pałacu otwiera się parter, kwiatowe wzory. Mamy wystarczająco cenne drzewa, klony, które nie są charakterystyczne dla epoki baroku, ogólnie niecharakterystyczne drzewa, ale część z nich zachowujemy. Te, które wyglądają najpiękniej, będą chronione – to swoisty kompromis” – mówi J.S. Večerskytė-Šimeliūnė. Jednocześnie informuje, że w części parku od strony ul. Antokolskiej zostanie posadzonych więcej drzew oraz przywrócony promienisty system ścieżek z centralnym basenem.

Prace przy rewitalizacji parku powinny rozpocząć się latem – na ten okres park zostanie zamknięty.

Kompleks pałacowo-parkowy Sapiehów to jedyny tego typu barokowy zespół na Litwie. Sam pałac został wybudowany na wileńskim Antokolu w latach 1689–1692 przez hetmana wielkiego litewskiego Kazimierza Jana Sapiehę według projektu Giovenniego Battisty Fredianiego. W 1809 roku został zakupiony przez rząd rosyjski i przerobiony na szpital. W kolejnych latach na terenie parku wzniesiono zespół budynków szpitalnych, które służyły aż do 2015 roku, kiedy to część z nich zaadaptowano na potrzeby nowo powstałego Parku Technologii Informacyjnych Vilnius tech park. Pałac został odnowiony kilka lat wcześniej. Jest on uznany za obiekt dziedzictwa kulturowego.

Na podstawie: BNS, diena.lt, wikipedia.pl