Rezolucja upamiętniającą Zygmunta Augusta


Fot. pixabay
Sejm przyjął rezolucję w sprawie upamiętnienia życia i działalności króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta, w której podkreśla się, że umocnił on stosunki Litwy i Polski. 1 sierpnia minęła 500. rocznica urodzin władcy. Zygmunt August „był autorem i realizatorem koncepcji silnego związku państwa Polski i Litwy z regionem Morza Bałtyckiego” - czytamy w rezolucji, która została zatwierdzona we wtorek, 15 września. Poparło ją 65 posłów. Nikt nie głosował przeciwko. Jeden deputowany powstrzymał się od głosu.

Jak zaznacza współinicjator przyjęcia okolicznościowej rezolucji, przewodniczący sejmowej komisji ds. walk o wolność i pamięci historycznej państwa, poseł Arūnas Gumuliauskas, Zygmunt August „zwracał szczególną uwagę na region bałtycki, w którym postrzegał potencjał do zatrzymania ekspansji carstwa rosyjskiego na Zachód”.

W przyjętym dokumencie podkreślono, że Zygmunt August zapisał się w historii jako król wierny katolicyzmowi, który jednocześnie uznawał dyskurs religijny i dbał o prawa wyznawców protestantyzmu i prawosławia.

Będąc doskonałym i wykształconym władcą, Zygmunt August dążył do rozwoju literatury, sztuki i architektury, a w okresie jego panowania, w okresie renesansu, państwo stało się jednym z centrów humanizmu” - napisano.

Zygmunt August był ostatnim męskim władcą z dynastii Jagiellonów. Z jego inicjatywy Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie na mocy unii lubelskiej połączono w jedno państwo, Rzeczpospolitą Obojga Narodów, co przyspieszyło rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jednocześnie rozszerzyło wpływy kultury polskiej na te tereny.

Na podstawie: lrs.lt, wilno.tvp.pl