Rezolucja VII Zjazdu AWPL


VII Zjazd AWPL, fot. wilnoteka.lt
Do Rządu Republiki Litewskiej o dyskryminacji politycznej
Zwracamy się do Rządu Republiki Litewskiej o zaprzestanie dyskryminacji partii Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w procesie delegowania przedstawicieli Litwy do Komitetu Regionów UE po wyborach samorządowych 2011 roku. W procesie delegowania przedstawicieli pominięto, pomimo spełnienia wymogów formalnych, AWPL, partię regionalną.

Działania władz Litwy, przez które AWPL nie otrzymała żadnego miejsca w Komitecie Regionów, są naruszeniem standardów demokratycznych. Procedura i tryb formalny wyłaniania delegacji litewskiej, który jest sprzeczny z duchem samorządności i reprezentowania regionów przez władze lokalne w Europie, a promowanym przez UE, był zastosowany również po poprzednich wyborach samorządowych w 2007 roku. Ustanowiona postanowieniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy procedura wyłaniania delegacji litewskiej wykluczała możliwość reprezentowania wszystkich obywateli, poprzez udział ich przedstawicieli regionalnych i lokalnych w Komitecie Regionów. Ustanowiono wtedy zawyżony próg 5,56 %, chociaż dla porównania w wyborach samorządowych ten próg wynosi 4 %, w wyborach do Sejmu litewskiego jak też Parlamentu Unii Europejskiej – 5 %. Te fakty same nasuwają pytanie, dlaczego w przypadku wyłaniania delegacji do Komitetu Regionu, jednej z instytucji konsultatywnej Unii Europejskiej, wymagany był tak wysoki próg? Wszystko wskazuje na to, że uczyniono to aby wyeliminować jedną z partii, a konkretnie partię regionalną Akcję Wyborczą Polaków na Litwie (AWPL), która w wyborach samorządowych w 2007 roku uzyskała wówczas 5,42 % głosów w skali kraju i zdecydowanie zwyciężyła w jednym z regionów. Niepojętym jest też fakt, że mimo tego, że o wyborze przedstawicieli do KR powinny decydować kryteria balansu politycznego, geograficznego i terytorialnego (tak, żeby każdy region był reprezentowany), Rząd Republiki Litewskiej stosuje tak naprawdę kryterium ogólnokrajowe.

Tym razem, po ostatnich wyborach samorządowych na Litwie w 2011 roku, AWPL udało się przekroczyć próg wyborczy. Niestety, sytuacja znowu się powtórzyła. W procesie delegowania przedstawicieli do Komitetu Regionów ponownie pominięto AWPL, pomimo spełnienia wymogów formalnych.

W przepisach dotyczących delegowania przedstawicieli Litwy do Komitetu Regionów przewiduje się, że miejsca w delegacji rozdzielane są pomiędzy partie, które otrzymały najwięcej głosów, ale nie mniej niż wynosi próg wyborczy. Po ostatnich wyborach samorządowych na Litwie w 2011 roku próg wyborczy stanowi 5,56 % (64 589) głosów. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie startowała w koalicji: Koalicja AWPL i Aliansu Rosjan Blok Waldemara Tomaszewskiego. Według danych Głównej Komisji Wyborczej cała koalicja otrzymała 6,41 % (74 548) głosów, AWPL w ramach koalicji otrzymała 5,97% (69 401) głosów oraz dodatkowo 0,26% (1691) startując samodzielnie. Pomimo, że wynik całej koalicji jak też wynik samej AWPL, będący składową wyniku całej koalicji, przekracza wymagane prawem minimum to ani koalicji ani AWPL w ogóle nie wzięto pod uwagę podczas procesu rozdzielania miejsc w delegacji litewskiej do Komitetu Regionów. Miejsca w delegacji otrzymały partie, które przekroczyły wymagany próg oprócz AWPL i jej Koalicji. W ten sposób pozbawiono po raz kolejny reprezentacji w Komitecie Regionów partię, która w największym litewskim regionie Litwy - regionie Wileńskim, w którym mieszka 1/3 obywateli państwa, zdobyła pierwsze miejsce w ostatnich wyborach. Pomimo to nie ma żadnego przedstawiciela w Komitecie Regionów. Są to działania jawnie dyskryminujące jedną z partii tzn. Akcję Wyborczą Polaków na Litwie ze względów czysto politycznych, ograniczając tym samym istotę demokracji przedstawicielskiej.

To pozwala przypuszczać, że jest to działanie zamierzone i celowe obecnego rządu RL, aby nie dopuścić przedstawicieli opozycyjnej partii regionalnej do reprezentowania swoich wyborców w Komitecie Regionów. Taka sytuacja na Litwie jest niedopuszczalna, gdyż narusza podstawy demokracji europejskiej.

Zwracamy się do Rządu Republiki Litewskiej o zaprzestanie działań dyskryminujących AWPL. Żądamy rozpatrzenia sprawy i przyznania miejsca w delegacji litewskiej w KR przedstawicielom AWPL tak, by Komitet Regionów rzeczywiście służył przybliżaniu Unii obywatelom i aby "zjednoczona w swej różnorodności Europa" czerpała pełne korzyści ze swej różnorodności terytorialnej, kulturowej i językowej, która stanowi jej siłę i bogactwo. Żądamy sprawiedliwej reprezentacji regionów Litwy w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Wilno 28.04.2012