Road show Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w Wilnie


Fot. na podstawie facebook.com
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” organizuje spotkanie w formule road show w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 14 września 2018 roku o godz. 17.00.Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z dyrekcją Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie pragnie zaprosić media polskie na Litwie oraz przedstawicieli polskich organizacji działających na Litwie, w tym szczególnie: dyrektorów szkół i przedszkoli polskich, pracowników organizacji oświatowych i organizacji skupiających rodziców i działaczy społecznych zaangażowanych w tematykę edukacyjną, jak również kierowników zespołów sportowych, artystycznych w tym: chórów, teatrów, domów kultury i muzeów oraz prezesów i kierownictwa regionalnych oddziałów i kół Związku Polaków na Litwie, przedstawicieli parafii i organizacji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego oraz organizacje zajmujące się ochroną praw podmiotowych Polaków na Litwie, przedsiębiorców polskiego pochodzenia, przedstawicieli środowisk harcerskich i młodzieżowych oraz dyrekcje domów dziecka, ośrodków opiekuńczych i hospicjum na spotkanie w formule road show.

Podczas spotkania podsumowane będą projekty zrealizowane do tej pory w 2018 r. Omówiona zostanie procedura składania wniosków na 2019 rok, które mogą uzyskać dofinansowanie z dotacji Kancelarii Senat Rzeczypospolitej PolskiejMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wschodniego Funduszu Dobroczynności – za pośrednictwem FPPnW oraz ze środków Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Ambasady RP w Wilnie. 

Road show Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Wilnie
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
14 września 2018 r. godz. 17.00
Wstęp wolny
Data: 
14.09.2018 - 17:00