Robert Bluj "Tylko malarstwo"


fot. materiały promocyjne Roberta Bluja
W dniach 20-22 listopada 2015 r., w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76), podczas "Dni Kultury Polskiej w Wilnie 2015" odbędzie się wernisaż wystawy Roberta Bluja "Tylko malarstwo". Na wystawie zobaczymy najnowsze pejzaże miasta, martwe natury i kompozycje figuratywne, a także obrazy będące efektem dwudziestoletniej twórczości malarskiej Roberta Bluja.
Temat, który autor porusza w swoich obrazach, jest stały - człowiek, martwa natura, pejzaże. I mimo że, np. w martwej naturze czy w pejzażach nie zobaczymy postaci, to od samego początku całość "treści" dzieła budowana jest w kontekście i dla człowieka, do którego obraz finalnie przemawia. Trudno opisać, co mieści się w nazwie "Tylko malarstwo", ale ujmując krótko - jest to sposób, w jaki artysta prowadzi dialog z rzeczywistością, ze światem, który maluje, a poprzez namalowany (ukończony) już obraz, podejmuje dialog z odbiorcą dzieła. Klucz do zrozumienia tematu wystawy (pozornie "bez tematu") jest wpisany właśnie w "dialog". 

Pewną nowością będzie nowa lokalizacja wystawy w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Zamiast w holu głównym obrazy Robeta Bluja będą wywieszone na ścianach korytarza, tuż przy pracowni artysty (piętro 0). Przestrzeń korytarza, być może nie jest wystawiennicza, ale z pewnością kameralna, a poprzez architektniczne uwarunkowania, pozwala spojrzeć na obraz dosłownie z bliska. Pozwoli to wniknąć w strukurę dzieła, ocenić sposób i technikę malowania.  

Można spojrzeć na wystawę Bluja w kontekście całej twórczości artysty. Najlepiej zrobić to, nawiazujac do najnowszej publikacji Jana Wiktora Sienkiewicza "Miasto snów", prezentującej dwudziestoletnią twórczość malarską Roberta Bluja, przedstawiającą miejsce artysty w obszarze doświadczeń malarstwa w duchu neofiguracji. "Bluj, przy stałym zainteresowaniu człowiekiem i jego kondycją, pozostaje bliski tym rozwiązaniom formalnym nowej figuracji, w której artyści wzorem pop - artu, poprzez przywiązanie do wartości ekspresyjnych barw, stosowali kolor "plakatowo" - kontrastowymi plamami, obwiedzionymi radykalnie ostrym konturem".

Wystawa Robert Bluj "Tylko malarstwo"
Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76 (piętro 0)
Wernisaż podczas otwarcia Dni Kultury Polskiej w Wilnie, Piątek, 20 listopada 2015 godz. 18.00
Wstęp wolny

Tekst na podstawie: inf. wł, Jan Wiktor Sienkiewicz "Miasto snów" 

Data: 
20.11.2015 (Impreza całodniowa) - 22.11.2015 (Impreza całodniowa)