Rodzice ukarani za wpisy dzieci w Internecie


Fot. efhr.eu
Internet nie jest obecnie jedynie przestrzenią wykorzystywaną do czerpania informacji. Jest on również przestrzenią do pracy oraz nawiązywania i podtrzymywana kontaktów towarzyskich. Jednak obok tego wszystkiego, należy też mówić o zagrożeniach jakie niesie. W internecie możemy poczuć się anonimowi, a to często prowadzi do niepanowania nad własnymi emocjami i wylewania złości na innych. Jak pokazuje praktyka, dochodzi wtedy do oszczerstw, obrażania innych, czy nawoływania do nienawiści.
Chociaż dzięki obserwacji przestrzeni elektronicznej udaje się znaleźć i ukarać osoby szczerzące nienawiść – najczęściej są to dorośli mężczyźni (pisaliśmy o tym w swoich wcześniejszych artykułach), to praktyka pokazuje, że podnoszenie świadomości o przestępstwach internetowych powinno się zaczynać już na etapie edukacji w szkole podstawowej. Oprócz dzieci, również rodziców należy uczulać, że niezgodne z prawem czyny popełnione w internecie przez ich niepełnoletnie dzieci, mogą właśnie ich postawić przed odpowiedzialnością administracyjną za nie odpowiednią opiekę nad dzieckiem.

Jako przykład można podać sprawę obrażenia niepełnoletniej osoby na upodobanym przez młodzież portalu społecznościowym Facebook. Latem 2014 r. na tymże portalu powstał profil, w którego nazwie użyto pełnego imienia i nazwiska niepełnoletniej osoby wraz z dopiskiem „(…) jest debilką” („(…) yra Debile”). Na profilu umieszczono też zdjęcie, które skopiowano z prywatnego konta poszkodowanej.

W czasie śledztwa okazało się, że profil utworzyła jedna z koleżanek z klasy. Zgodnie z cz. 1. art. 155 Kodeksu karnego RL (LR Baudžiamasis kodeksas) odpowiada ten, kto publicznie czynem, słowem lub pisemnie znieważył i poniżył osobę. Za ten czyn odpowiedzialność niesie osoba, która do dnia popełnienia przestępstwa ukończyła 14 lat. W danym wypadku, osoba w dniu popełnienia przestępstwa, miała mniej niż 14 lat, dlatego dochodzenie w sprawie obrażenia zostało umorzone. Niemniej sprawa została przekazana do Komisariatu policji rejonu kupiskiego w celu pociągnięcia rodziców dziewczynki do odpowiedzialności administracyjnej za brak nadzoru nad dzieckiem. Rodzicom grozi pouczenie, a za powtórne wykroczenie – grzywna w wysokości 115 EUR.

Przypadek ten pokazuje, że wywinięcie się od odpowiedzialności za niezgodne z prawem czyny w przestrzeni elektronicznej staje się coraz trudniejsze. Tym samym ujawnia niską świadomość społeczeństwa o granicach wolności słowa. EFHR zachęca więc do podnoszenia tematów mowy nienawiści w swoich rodzinach oraz szkołach, a także przypomina o możliwości przeprowadzenia przez EFHR bezpłatnych wykładów na temat zagrożeń jakie niesie mowa nienawiści i odpowiedzialności która za nią grozi. Wystarczy zwrócić się do nas drogą telefoniczną (+370 691 50 822) lub mailową: info@efhr.eu.

Więcej o organizowanych przez nas szkoleniach znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce „Szkolenia i konferencje”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.