Rok 2014 - Rokiem Oskara Kolberga


Oskar Kolberg, fot. muzycznaradom.pl
W przyszłym roku obchodzić będziemy 200. rocznicę urodzin polskiego folklorysty, etnografa, muzyka i kompozytora - Oskara Kolberga. Z tej okazji minister kultury i dziedzictwa narodowego RP Bogdan Zdrojewski ogłosił rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga. Obecnie w Polsce obchodzony jest rok poświęcony postaci i twórczości Witolda Lutosławskiego.
Oskar Kolberg jest najbardziej znany z monumentalnego dzieła „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”, na który składa się ponad 30 tomów poświęconych poszczególnym regionom przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. 

Na dzieła wszystkie Kolberga składa się 81 tomów. Tom 53, zatytułowany „Litwa”, zawiera materiały dotyczące powiatów augustowskiego, kalwaryjskiego, mariampolskiego i sejneńskiego.

Szczególnie cenne są osiągnięcia etnografa w dokumentacji folkloru muzycznego: obok zapisów tekstów pieśni i opisów obrzędów zawiera szczegółowy zapis nutowy. Obecnie spuścizna Oskara Kolberga jest jednym z najważniejszych źródeł dotyczących kultury ludowej i tradycyjnej, choć jej część jest ciągle opracowywana, między innymi przez Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu.

Na podstawie: mkidn.gov.pl, oskarkolberg.pl