Rosja: dwukrotnie zmalał odsetek młodych ludzi uważających się za wierzących


Na zdjęciu: panorama Moskwy, fot. lt.wikipedia.org
Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Demograficznych Rosyjskiej Akademii Nauk, w ciągu ostatnich 14 lat o połowę zmniejszył się poziom religijności wśród młodzieży rosyjskiej. Jeśli w 2008 roku za wierzących uważało się 60 proc. osób w wieku 14-29 lat, to w 2021 wskaźnik ten obniżył się do 30 proc. Przy tym, zdaniem badaczy, w rzeczywistości stopień religijności zmalał jeszcze bardziej.Spadek wiary zmniejszył się w niemal wszystkich dziedzinach życia religijnego, np. spowiedzi, przystępowania do komunii, przestrzegania postu itp., osiągając poziom 1-4 proc., a więc jest na granicy błędu statystycznego. Chodzenie do kościoła we wszystkich grupach wiekowych w 2021 wyniosło 6-7 proc. ogółu młodych ludzi.

Naukowcy zwracają uwagę, że dzieje się to w czasie, gdy Rosyjski Kościół Prawosławny (RKP) cieszy się wolnością i korzysta z ogromnego wsparcia finansowego i politycznego ze strony państwa, ma duże wpływy społeczne i władzę, gdy zbudowano setki świątyń a kierownictwo RKP co roku chwali się programami misyjnymi wśród młodzieży. Od 2010 wszystkie dzieci rosyjskie w wieku 10-11 lat uczą się w szkołach religii w postaci przedmiotu „Podstawy kultury religijnej i etyki świeckiej”. Z badań wynika, że ok. 40 proc. uczniów wybierało etykę, a niespełna 30 proc. – prawosławie.

Koncepcja pomyślnej misji Patriarchatu Moskiewskiego zakładała, że zapewnienie środków finansowych i ogólne wpływy w społeczeństwie dzięki pomocy państwa doprowadzą do wzrostu zainteresowania ludzi sprawami wiary i do ich „ukościelnienia” („wocerkowlenije”). Tymczasem w Moskwie i okręgu centralnym, gdzie przeprowadzono te najnowsze badania statystyczne, gdzie działalność kościelna jest najbardziej rozwinięta i gdzie skupiono najwięcej środków, praktyka pokazała, że oczekiwania te się nie spełniły. Przeciwnie, wielu młodych ludzi, którzy wcześniej interesowali się wiarą i żyli nią, zatraciło tę więź. A w prowincjonalnych regionach Rosji poglądy i nastroje ateistyczne wśród miejscowych mieszkańców, nie tylko młodych, są jeszcze silniejsze.

Na podstawie: KAI