Rośnie liczba mieszkańców rejonu wileńskiego


Fot. madeinvilnius.lt
Z danych Służby Rejestru Mieszkańców przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RL wynika, iż w ciągu ostatnich dziesięciu lat w rejonie wileńskim stabilnie wzrasta liczba mieszkańców.
W styczniu 2019 rejon wileński zamieszkiwało 103 481 osób.

W ubiegłym roku w rejonie wileńskim odnotowano rekord – aż 1 213 nowych mieszkańców.

Najwięcej mieszkańców przybyło w gminie Awiżenie – w roku 2018 osiadło tam 1 089 nowych osób. Obecnie gminę Awiżenie zamieszkują 10 823 osoby.

Kilka lat z rzędu zwiększającą się liczbą mieszkańców cieszą się też gminy: Rzesza, Zujuny, Mickuny, Suderwa, Bezdany, Niemież i Dukszty.

Jedyną miejscowością o statusie miasta w rejonie wileńskim jest Niemenczyn. Obecnie liczy on 5 193 mieszkańców. Największe wsie to: Skojdziszki (4 278 mieszkańców), Rudomina (3 843 m.) oraz Pogiry (3 432).

Na podstawie: madeinvilnius.lt, vrsa.lt