Rossieńskie „Dziady” – dramat jednoaktowy


Mat. prom. organizatorów
Niespodzianką w tym roku od Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, skierowaną do sympatyków Rossy, są Rossieńskie „Dziady” – dramat jednoaktowy, napisany przez dobrze znanego polskiego poetę, publicystę i krytyka, który spoczywa na najstarszej wileńskiej nekropolii.

Fabuła dramatu jest jednowątkowa, charakteryzuje się znaczną spójnością oraz brakiem epizodów. Akcja toczy się w pewną chłodną noc na Starej Rossie. Głównymi bohaterami są osoby pochowane na cmentarzu. Nieboszczycy prowadzą poważną rozmowę o likwidacji poszczególnych nagrobków znajdujących się na tej nekropolii. Czy to możliwe w czasie międzywojennym, kiedy Wilno należało do Polski? Utwór literacki został zamieszczony w 1926 roku w pewnej prasie ukazującej się na Wileńszczyźnie. Tekst dramatu będzie zamieszczony na stronie wieczorem, w wigilię Wszystkich Świętych. Każdy chętny będzie mógł go sobie przeczytać.

Dzieło w archiwum Państwowej Biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie odnalazł członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariusz Lewicki.

Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą
Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji