Rozpoczęcie roku szkolnego w gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze


Fot. wilnoteka.lt
Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze serdecznie zaprasza Uczniów, Rodziców i Nauczycieli na spotkanie inaugurujące 2018-2019 rok szkolny, które rozpocznie się mszą świętą w intencji młodzieży szkolnej i pedagogów w kościele pw. bł. Michała Sopoćko w Czarnym Borze w poniedziałek, 3 września 2018 r., o godz. 8.30 apel w Gimnazjum o godz. 10.00.Założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (urszulanek szarych), św. Urszula Ledóchowska urodziła się 17 kwietnia 1865 r. w Austrii, dokąd jej rodzina trafiła po powstaniu listopadowym. Mając 21 lat, wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie. W latach 1907–1914 pracowała w Rosji, a następnie w Szwecji i Danii, podejmując różnorodną działalność ewangelizacyjną, pedagogiczną i patriotyczną. W 1907 r. w imieniu polskich klasztorów urszulańskich przedstawiła papieżowi Piusowi X projekt zmian w konstytucjach zakonnych oraz zamiar stworzenia instytucji wychowawczej dla młodzieży polskiej na terenie Rosji. Projekt zyskał aprobatę papieża. 

Do Czarnego Boru przybyła w lipcu 1924 r. Wówczas w tej podwileńskiej miejscowości działała już szkoła powszechna, założona w 1919 r. S. Urszula Ledóchowska objęła zarządzanie domem dla najbiedniejszych dzieci, a w 1927 r. przejęła również opiekę nad szkołą. 

Kiedy powstał pomysł nadania szkole imienia, na patronkę wybrana została właśnie s. Urszula Ledóchowska. Jej imię czarnoborska szkoła nosi od 2002 r. 

Rozpoczęcie roku szkolnego
Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze
3 września 2018 r., godz. 8.30
Data: 
03.09.2018 - 08:30