Rozpoczęła się XXVII Sztafeta Niepodległości Kircholm–Zułów–Wilno


Na zdjęciu: uczestnicy XXVII Sztafety Niepodległości przy pomniku upamiętniającym zwycięską bitwę pod Kircholmem, fot. Wileński Hufiec Maryi im. Pani Ostrobramskiej
Po uroczystej ceremonii spod pomnika upamiętniającego zwycięską bitwę wojsk polsko-litewskich pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza nad armią szwedzką pod Kircholmem (Salaspils, Łotwa) we wtorek, 9 listopada, wczesnym popołudniem wyruszyli uczestnicy trzydniowej XXVII Sztafety Niepodległości organizowanej przez Wileński Hufiec Maryi im. Pani Ostrobramskiej pod przewodnictwem ks. hm. Dariusza Stańczyka.
Licząca 355 km trasa prowadzi w tym roku przez Birże, Kupiszki, Ucianę, Zułów, Powiewiórkę, Podbrodzie, Niemenczyn aż do Wilna. We czwartek, 11 listopada, przed południem sztafeta zamelduje się przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie. 

Na miejsce rozpoczęcia sztafety na Łotwę uczestnicy biegu wyruszyli we wtorek wcześnie rano spod Ostrej Bramy – tradycyjnie odmówili przed Cudownym Wizerunkiem krótką modlitwę, prosząc Matkę Miłosierdzia o opiekę podczas sztafety i zdrowie dla jej uczestników.


Na zdjęciu: uczestnicy XXVII Sztafety Niepodległości przed obrazem Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie, fot. Wileński Hufiec Maryi im. Pani Ostrobramskiej

Tegoroczna sztafeta odbywa się w roku 400-lecia zwycięskiej bitwy pod Chocimiem, w której wojskiem Rzeczypospolitej Obojga Narodów dowodził hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz, w roku 400-lecia śmierci hetmana J.K. Chodkiewicza, 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 25-lecia Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej. 


Na zdjęciu: pomnik upamiętniający zwycięską bitwę pod Kircholmem w 1605 roku w Salaspils k. Rygi z napisami łotewskim i polskim oraz herbami Litwy, Polski i Kurlandii, , fot. Wileński Hufiec Maryi im. Pani Ostrobramskiej

Hasłem tegorocznej – dwudziestej  siódmej z kolei – Sztafety Niepodległości są słowa hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza – „Wiarą pod skrzydłami jednego Orła złączone”. Zaczerpnięte zostały z przemowy hetmana J.K. Chodkiewicza do żołnierzy połączonych sił polsko-litewsko-kozackich podczas bitwy pod Chocimiem jesienią 1621 roku.

We wtorek uczestnicy sztafety mają w planach odwiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin w Skaistkalne tuż przy granicy łotewsko-litewskiej, wieczorem zaś dotrą na nocleg do Birż. Mają do przebycia 92 kilometry.

We środę, 10 listopada, rozpoczną kolejny etap wcześnie rano. Będą mieli przed sobą aż 198 kilometrów – z Birż przez Kupiszki, Ucianę do Zułowa.

We czwartek, 11 listopada, również wcześnie rano – jak co roku w tym dniu – biegacze rozpoczną ostatni 65-kilometrowy etap sztafety z Zułowa na Rossę. Zameldują się przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie tuż przed południem.


Fot. Wileński Hufiec Maryi im. Pani Ostrobramskiej

Na podstawie: Wileński Hufiec im. Maryi Pani Ostrobramskiej, inf. wł.