Rozpoczynają się obchody 230. rocznicy uchwalenia Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów


Fot. valdovurumai.lt
20 października, w środę, przypada 230. rocznica uchwalenia Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, szczegółowych przepisów wykonawczych do Konstytucji 3 maja – ważnego dla Litwy dokumentu, który wprowadzał m.in. proporcjonalny udział Litwinów i Polaków w strukturach zarządzania przyszłym unitarnym państwem. Uroczystości okolicznościowe w Wilnie odbędą się z udziałem prezydentów Litwy i Polski, Gitanasa Nausėdy i Andrzeja Dudy.


Centralnym elementem obchodów będzie wystawa „O dobro ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja”, która zostanie otwarta we wtorek, 19 października, z udziałem prezydentów Litwy i Polski, Gitanasa Nausėdy i Andrzeja Dudy.

Na wystawie prezentowanych będzie około 200 eksponatów: portrety najważniejszych mężów stanu epoki, księgi, dzieła sztuki, dokumenty. Centralne miejsce ekspozycji zajmie oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja oraz oryginał uchwalonego 20 października 1791 roku Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

Transmisja na żywo z uroczystego otwarcia międzynarodowej wystawy „O dobro ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja” z udziałem Prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdy oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 19 października 2021 r. o godz. 17.30 na profilu Facebook Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

Wystawie będzie towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa „Świt wolności ojczyzny” – Konstytucja 3 maja 1791 r. Geneza. Treść. Znaczenie”, która odbędzie się 20-21 października.

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych wyników badań związanych z genezą Konstytucji 3 maja i kontekstami jej uchwalenia, omówienie wpływu tego aktu prawnego na rozwój społeczeństwa i państwa, ocenienie miejsca Konstytucji w pamięci historycznej państw spadkobierców Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy rzeczywiście Konstytucja 3 maja jest odczytywana w duchu unii lubelskiej jedynie z powodu dokumentu zaręczenia?

W centrum zainteresowania konferencji są społeczne, gospodarcze, polityczne, geopolityczne i kulturowe konteksty zmian konstytucyjnych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz wyrażanie niepodległości państwowej Wielkiego Księstwa Litewskiego w obliczu centralizacji: okoliczności uchwalenia 20 października 1791 r. Zaręczenia wzajemnego Obojga Narodów, jego znaczenie dla zmian w strukturze państwa i rozwoju społeczeństwa.

Konferencja będzie prowadzona w języku litewskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym. Wstęp na konferencję jest wolny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja. Wymagane jest okazanie „paszportu możliwości”. Rejestracja na pierwszy dzień konferencji (20 października): http://registracija.valdovurumai.lt/dkyrcxgh. Rejestracja na drugi dzień konferencji (21 października): http://registracija.valdovurumai.lt/1b1caams.

21 października, we czwartek, w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich odbędzie się multimedialny spektakl muzyczny „Konstytucja 1791”, którego organizatorami są Stowarzyszenie Jazz Poznań, Instytut Polski w Wilnie oraz Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich.

Program wypełniają autorskie utwory inspirowane poszczególnymi rozdziałami Konstytucji 3 maja. Całość tworzy zwartą opowieść opartą w warstwie słownej o autorskie teksty piosenek, cytaty z Konstytucji 1791 roku i aktorskie interludia wprowadzające słuchaczy w świat ostatniej dekady XVIII wieku. W warstwie muzycznej spektakl nawiązuje do współczesności. Wydarzenie uzupełnia warstwa wizualizacji, w tym autorskie grafiki i animacje. Przedstawienie muzyczne czerpie z historii, tradycji i pamięci o Konstytucji 3 maja.

Spektakl po polsku z napisami litewskimi.​

Wstęp wolny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja:

http://registracija.valdovurumai.lt/nlexmtd3. Wymagane jest okazanie „paszportu możliwości”.

Po koncercie można będzie zwiedzić wystawę „O dobro ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja”.

Na podstawie: Instytut Polski w Wilnie, valdovurumai.lt