Rozstrzygnięcie 20 edycji Konkursu "Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel"


Podczas 19 edycji Konkursu "Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel", fot. wilnoteka.lt
1066 absolwentów ukończyło w 2014 r. szkoły polskie na Litwie. 70,2 procent spośród nich dostało się na studia wyższe na Litwie oraz za granicą. Na podstawie wyników rekrutacji na studia wyższe oraz wyników egzaminów maturalnych Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna” opracowało ranking szkół średnich i gimnazjów. Najlepsze szkoły zostaną nagrodzone podczas dzisiejszej uroczystości w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.


Będzie to już 20 edycja Konkursu "Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel". Pomysłodawcą konkursu był Konsul Generalny RP na Litwie Dobiesław Rzemieniewski.

Podczas pierwszych edycji jedynym wskaźnikiem, na podstawie którego typowano najlepsze szkoły, było to, ilu absolwentów dostało się na studia wyższe. "Na tamtym etapie ten wskaźnik najlepiej odzwierciedlał poziom nauczania w każdej konkretnej szkole, bowiem wtedy jeszcze uczelnie wyższe organizowały egzaminy wstępne. Potem nastąpiły zmiany w systemie edukacji, zostały wprowadzone egzaminy państwowe, a uczelnie wyższe zaczęły przyjmować studentów na podstawie wyników tych egzaminów i średniej ocen w świadectwie dojrzałości. W związku z tym zaszły zmiany również w zasadach naszego konkursu. Podczas 20 edycji pod uwagę braliśmy 13 wskaźników" - powiedział Józef Kwiatkowski, poseł na Sejm Litwy, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna".

Zdaniem Józefa Kwiatkowskiego o tym, że pomysł rankingowania szkół był trafiony, świadczy fakt, że wpływowy litewski tygodnik "Veidas" również zaczął rankingować szkoły - już na skalę całego kraju, ale 10 lat później niż "Macierz Szkolna". "Nasz ranking daje szkołom możliwość dokonania oceny własnych osiągnięć, porównania swoich wyników z wynikami innych szkół, pobudza konkurencję. A ponadto, nasz konkurs zmusza szkoły do interesowania się losami swoich byłych uczniów" - w rozmowie z Wilnoteką powiedział Józef Kwiatkowski.

"Od lat obserwujemy, że niektóre szkoły zawsze są w czołówce rankingu, ale są również takie, które co roku są na szarym końcu. Owszem, zdarza się gorszy rocznik maturzystów. Wyniki szkoły mogą też zależeć od jej lokalizacji, od statusu społecznego rodzin uczniów. Decydująca jest jednak praca nauczycieli" - stwierdził J.Kwiatkowski.

W tym roku szkoły były oceniane na podstawie takich kryteriów, jak liczba maturzystów, którzy zdawali egzaminy państwowe i liczba zdawanych egzaminów państwowych oraz ich wyniki. Uwzględnione zostały oceny z egzaminów z języka litewskiego, matematyki, historii i języków obcych. Ważnym kryterium był egzamin maturalny z języka ojczystego. Nie jest to egzamin obowiązkowy na maturze litewskiej, niemniej w większości szkół zdawany przez absolutną większość maturzystów. W Wilnie spośród 441 tegorocznych maturzystów zaledwie trzech nie zdawało języka polskiego. W rejonie wileńskim było 280 maturzystów i wszyscy bez wyjątku przystąpili do matury z polskiego.

Kolejne kryterium, które decydowało o miejscu szkoły w rankingu, to odsetek absolwentów szkoły, którzy dostali się na studia wyższe. Szkoły wileńskie miały w tym roku znacznie lepsze wyniki niż szkoły rejonowe. O ile w Wilnie na studia dostało się około 90 proc. tegorocznych absolwentów polskich szkół, to w rejonie wileńskim - 60 proc., a w innych rejonach, gdzie są polskie szkoły, jeszcze mniej. Ogółem studia podjęło 70,2 proc. tegorocznych abiturientów polskich szkół. Dla porównania, w 2008 r. wskaźnik ten wynosił 79 proc.

Gorzej niż w 2013 r. wypadł egzamin państwowy z języka litewskiego. Ubiegłoroczni maturzyści korzystali jeszcze z pewnych ulg, w tym roku maturzyści ze szkół mniejszości narodowych, a więc również polskich, rozprawkę po litewsku pisali na tych samych zasadach, co rówieśnicy ze szkół litewskich. Zaledwie kilku maturzystów uzyskało ocenę najwyższą: od 96 do 100 punktów.

Józef Kwiatkowski odnotował fakt, że najsłabsze są jednak wyniki matury z historii i matematyki. "Historię, która jest jednym z najpopularniejszych egzaminów maturalnych, na 90-100 punktów złożyło zaledwie trzech uczniów. Przypuszczam, że maturzyści, kosztem innych przedmiotów, więcej czasu musieli poświęcić na przygotowania do egzaminu z języka litewskiego. Historia i matematyka zostały więc na drugim planie. Poza tym na słabe wyniki przekłada się również to, że nie ma nowego podręcznika historii dla klas 11-12, a w programie nauczania tego przedmiotu brakuje usystematyzowania" - powiedział J. Kwiatkowski.

W tym roku w rankingu szkół polskich na Litwie w czołówce są: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, Gimnazjum w Awiżeniach (rejon wileński), Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach (rejon wileński), Szkoła Średnia w Mickunach (rejon wileński), Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach (rejon solecznicki), Szkoła Średnia im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace (rejon solecznicki), Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach (rejon solecznicki), Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (rejon wileński), Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (rejon solecznicki), Szkoła Średnia im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie (rejon trocki).

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" wyróżniło także najlepsze szkoły podstawowe. O miejscu w rankingu zadecydowały dwa wskaźniki: ilu uczniów po ukończeniu 10 klasy kontynuuje naukę w szkole średniej i ilu spośród tych, którzy dwa lata temu ukończyli szkołę podstawową, w tym roku zdało maturę. Podczas dzisiejszej uroczystości rozstrzygnięcia 20 edycji Konkursu "Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel" nagrody otrzyma również około 80 nauczycieli języka polskiego, języka litewskiego, języków obcych, matematyki, historii oraz innych przedmiotów.

Na podstawie: Inf.wł.

Szczegółowy wykaz szkół - laureatek:
 
Najlepsza szkoła miasta Wilna:
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie

Najlepsza szkoła miast rejonowych:
Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (rejon wileńsk)

Najlepsza szkoła rejonu wileńskiego:
Gimnazjum w Awiżeniach 

Najlepsza szkoła rejonu solecznickiego:
Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach 

SZKOŁY WYRÓŻNIONE:
Szkoły miasta Wilna
1. Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
2. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
3. Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie

Szkoły miast rejonowych:
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie (rejon trocki)

Szkoły rejonowe: 
Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach (rejon wileński)
Szkoła Średnia w Mickunach (rejon wileński)
Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace (rejon solecznicki)
Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach (rejon solecznicki)
Gimnazjum w Mejszagole im. ks. J.Obrembskiego (rejon wileński)

WYRÓŻNIONE SZKOŁY PODSTAWOWE:
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Polski pion podstawowy Szkoły Średniej w Jerozolimce w Wilnie
Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie (rejon wileński) 
Szkoła Podstawowa w Mościszkach (rejon wileński)
Szkoła Podstawowa w Rzeszy (rejon wileński)
Szkoła Podstawowa w Podborzu (rejon solecznicki)
Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach (rejon trocki)

Szkoły wyróżnione za aktywność w konkursach i olimpiadach prowadzonych przez Polską Macierz Szkolną na Litwie oraz zajęte I-III miejsca w konkursach i olimpiadach republikańskich i za granicą:
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Szkoła Podstawowa w Mościszkach (rejon wileński)
Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Szkoła Średnia w Mickunach (rejon.wileński)
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

Specjalne wyróżnienie za aktywność w imprezach prowadzonych przez Polską Macierz Szkolną na Litwie wśród szkół miasta Wilna:
Szkoła Średnia w Leszczyniakach (Wilno)

Specjalne wyróżnienie za aktywność w imprezach prowadzonych przez Polską Macierz Szkolną na Litwie wśród szkół rejonowych:
Gimnazjum w Ejszyszkach (rejon solecznicki)

NAUCZYCIELE LAUREACI 2014 roku:
POLONIŚCI:
Danuta Korkus, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Elwira Bielawska, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Lucyna Jaglińska, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Mirena Narkun, Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie
Waleria Tomaszun, Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
Lilia Wojciechowska, Gimnazjum w Awiżeniach
Bożena Bieleninik, Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
Irena Szulska, Szkoła Średnia w Bujwidzach
Maria Palul, Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach
Bożena Bandalewicz, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Janina Kuryło, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach

NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH:
Język angielski:
Olga Nowicka, Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Tatjana Kałasznik, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Eduard Iwiński, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Natalja Tiurnina, Szkoła Średnia w Mickunach
Anna Goranina, Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
Jelena Tumińska,Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie

Jezyk rosyjski:
Halina Untanienė, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Genoefa Paszkiewicz, Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Alicja Wereszczak, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Nijolia Petkuvienė, Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie
Renata Wojtechowska, Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze
Halina Zieniewicz, Szkoła Średnia w Rukojniach
Alia Lebiedewa, Szkoła Średnia w Mickunach
Teresa Jasiukiewicz, Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach
Łucja Szuszkiewicz, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Danuta Anichowska, Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach
Danuta Jermałowicz, Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

Język litewski:
Halina Stankevič-Mordas, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Lilia Aleksandrovič, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Regina Buzienė, Gimnazjum w Awiżeniach (rejon wileński)
Nadežda Maslauskaitė, Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach (rejon wileński)
Oksana Aleknavičius, Szkoła Średnia w Rukojniach
Janina Litvin, Szkoła Średnia w Bujwidzach
Danguolė Vasiliauskienė, Szkoła Średnia w Trokach
Alė Matusevič, Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
Lucija Mickevič-Ozarovska, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
Svetlana Valiukienė, Gimnazjum w Ejszyszkach

HISTORIA:
Czesław Malewski, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Maria Narkiewicz, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Rasa Jachimavičienė, Szkoła Średnia w Rukojniach
Wida Borkowska, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Wiesława Malewska, Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach
Krystyna Karpicz, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
Anna Nester, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

MATEMATYKA:
Eugenia Pietrowicz, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Anna Wankiewicz, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Ala Wakar, Szkoła Średnia w Grygiszkach
Halina Zimińska, Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie
Wioleta Kerbed, Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Maria Kwiecień, Gimnazjum w Awiżeniach
Danuta Aluk, Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
Janina Bujko, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
Irena Świglińska, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Raisa Nowickaja, Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach
Alicja Wołkowa, Szkoła Srednia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
Alina Saszenko, Gimnazjum w Rudziszkach

CHEMIA - BIOLOGIA:
Ewa Walma, Gimnazjum im. Jana Pawła w Wilnie
Honorata Romanowska, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Danuta Mureikienė, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Irena Bogdziewicz, Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
Žana Bogdzevičienė, Gimnazjum w Ejszyszkach
Jelena Andrijauskienė, Gimnazjum "Żejmiana" w Podbrodziu

FIZYKA-INFORMATYKA:
Bożena Korwin-Piotrowska, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Paweł Stankiewicz, Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Franciszek Żeromski, Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
Grażyna Giedrojć, Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach

NAUCZYCIELE RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW:
Diana Markiewicz, Szkoła Średnia w Łazdinai - instruktor teatralny
Romuald Sztura, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie - wychowanie fizyczne
Jelena Szapiro, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie - geografia
Wiera Wajdak, Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie - wychowanie fizyczne
Iwan Pechockij, Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze - wychowanie fizyczne
Beata Sztorc, Gimnazjum w Ejszyszkach - religia
Barbara Rodziewicz, Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach - nauczanie początkowe
Edmundas Naradovskis, Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace - wychowanie fizyczne

SZKOŁY PODSTAWOWE - WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE:
Ilona Jakštienė, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie - lituanistka
Zbigniew Rynkiewicz, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie - matematyk
Regina Danowska, Polski pion podstawowy Szkoły Średniej w Jerozolimce w Wilnie - polonistka
Irena Korwiel, Szkoła Podstawowa im.Cz.Miłosza w Pakienie - nauczycielka klas początkowych
Jerzy Lewko, Szkoła Podstawowa w Mościszkach - wychowanie fizyczne, trener
Bożena Gieglis, Szkoła Podstawowa w Rzeszy - nauczycielka klas początkowych
Oksana Basłyk, Szkoła Podstawowa w Podborzu - anglista
Romuald Grzybowski - Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach - fizyk
Lila Kieras, Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach, muzyk i geograf

MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ:
Teresa Dzierżyńska, nauczycielka Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Halina Gołoburdo, nauczycielka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Regina Lewicka, nauczycielka Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Bożena Nadzeras, nauczycielka Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Alicja Pieślak, nauczycielka Gimnazjum "Żejmiana" w Podbrodziu,
Zofia Ryżowa, zastępca kierownika wydziału oświaty samorządu rejonu wileńskiego
Janina Soltanovičienė, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach
Janina Stacewicz, wicedyrektor Gimnazjum w Awiżeniach
Maria Suszczyńska, wicedyrektor Szkoły Średniej w Trokach
Robert Śliżewski, dyrektor Gimnazjum w Ejszyszkach
Wiesława Wojnicz, dyrektor Szkoły Średniej im. J. Słowackiego w Bezdanach
Irena Wolska, dyrektor Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Janina Wysocka, dyrektor Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Genowefa Żegaris, polonistka Szkoły Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach