Rozstrzygnięto konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”


Fot. youtube.com/
Blisko 1500 osób – z Polski oraz przedstawiciele Polonii z Chicago i Lwowa – wzięło udział w konkursie Instytutu Pamięci Narodowej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczysta gala finałowa połączona z prezentacją najlepszych prac odbyła się w czwartek, 15 listopada, w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.
Przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” miał na celu upamiętnienie osób zasłużonych w walce o suwerenną Rzeczpospolitą, które zostały odznaczone Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Patronat narodowy nad inicjatywą objął Prezydent RP Andrzej Duda.

„Dla Instytutu Pamięci Narodowej jest niezwykle ważne, aby pamiętać o tych ludziach, którzy prowadzili nas do niepodległości (...). Przez wiele lat w XX wieku nie można było pamiętać o bohaterach polskiej niepodległości, na szczęście pozostały po nich pamiątki, które młodym ludziom udało się odnaleźć w domowych szufladach” – tłumaczył podczas uroczystej gali ideę konkursu prezes IPN Jarosław Szarek. Jednocześnie podziękował młodzieży szkolnej i nauczycielom za ich pełen zaangażowania udział w konkursie.

Konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” adresowany był do ludzi młodych: uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych, a także rodziców z dziećmi.

Do zadań uczestników konkursu należało zebranie informacji o swoim bohaterze, zaprezentowanie ich w formie plakatu lub filmu edukacyjnego oraz upowszechnienie wyników swej pracy poprzez przedstawienie bohatera społeczności lokalnej lub szkolnej. Nadesłano 98 vlogów, 169 filmów i 25 plakatów edukacyjnych. Te prace, które zostały nagrodzone, będą wyświetlane podczas wręczania nagród.

Nagrody przyznano w trzech kategoriach: film, vlog i plakat. Materiały filmowe oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: 10–14 lat i 15–19 lat. Można je obejrzeć tutaj.  

Krzyż i Medal Niepodległości to wojskowe odznaczenie państwowe nadawane w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawane było osobom, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości Ojczyzny w okresie przed I wojną światową lub podczas jej trwania, a także w okresie walk orężnych polskich w latach 1918–1921 – z wyjątkiem wojny polsko-bolszewickiej – na obszarze Polski.

Na podstawie: PAP, ipn.gov.pl, youtube.com