Rozwój kompetencji przyrodniczych dla nauczycieli biologii z Wileńszczyzny


Fot. Małgorzata Czeczora
W dniach 11-12 września br. zostały zrealizowane warsztaty metodyczne dla nauczycieli biologii ze szkół polskich w rejonie wileńskim, solecznickim i trockim na temat „Jak skutecznie i ciekawie uczyć biologii” w ramach międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji przyrodniczych.
Projekt został opracowany w celu praktycznej realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" na rzecz wsparcia szkół polskich w rejonie wileńskim, solecznickim i trockim na Litwie. W kolejnych etapach obejmujących wyjazdy edukacyjne nauczycieli i uczniów do porozumienia dołączy Samorząd Rejonu Solecznickiego oraz liczne polskie instytucje związane m.in. z obszarem biologii, astronomii czy ochrony środowiska.

W pierwszym dniu szkoleń byliśmy zaszczyceni obecnością prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusza Bonisławskiego, kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dr. Aleksandra Socha, dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii prof. dr. hab. Tadeusza Kamińskiego, prezesa "Macierzy Szkolnej" na Litwie Józefa Kwiatkowskiego oraz Tatjany Czepukoit, asystentki wiceprzewodniczęgo Sejmu RL Jarosława Narkiewicza.

Po słowach przywitania dostojnych gości rozpoczęliśmy szkolenia, które poprowadziła dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Uczestnicy szkolenia "Jak skutecznie i ciekawie uczyć biologii", fot. Małgorzata Czeczora

Część uczestników tegorocznych warsztatów przed dwoma laty miała już okazję uczestniczyć w podobnych szkoleniach w ramach projektu "Polonijna Akademia Wiedzy i Umiejętności", który miał na celu wspieranie młodzieży polskiego pochodzenia uzdolnionej w zakresie nauk biologicznych z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu. Więc każdy dobrze pamięta, jak to było dobrze wspólnie z młodzieżą zanurzyć się w fascynujący świat biologii. Uczniowie, którzy w ramach poprzedniego projektu odbywali zajęcia na Wydziale Bio​​logii i Biotechnologii UWM, obecnie studiują już na uniwersytetach Litwy i Polski. Nie jest tajemnicą, że większość młodzieży zdecydowało się na studia z dziedziny nauk biologicznych. Można stanowczo stwierdzić, że cel projektu został w pełni osiągnięty.

Cieszymy się ogromnie, że i tym razem projekt wystartował z podobnym celem, który na pewno zostanie zrealizowany dzięki zaangażowaniu nauczycieli i młodzieży, bo to wielka szansa dla tych, którzy chcą się zapoznać już teraz z życiem studenckim oraz łączą swoją przyszłość z biologią.

Podczas tegorocznych zajęć pod czułym okiem pani profesor Agnieszki Piotrowicz-Cieślak z chęcią zabraliśmy się do ćwiczeń manualnych. Zrealizowaliśmy 7 prac laboratoryjnych z zakresu funkcji i metabolizmu białek, biochemii roślin, metabolizmu i funkcji witamin. Nie sposób nie zauważyć, że każdy uczestnik warsztatów, niczym naukowiec laboratorium, zgłębiał wiedzę opartą na zajęciach praktycznych, wykonując samodzielnie każde ćwiczenie.

Wyrazy wdzięczności kierujemy na ręce Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a szczególne podziękowania dla pani profesor Agnieszki Piotrowicz-Cieślak oraz pani Małgorzaty Czeczora, dyrektor Domu Polonii w Ostródzie za przystąpienie do realizacji I etapu projektu oraz  osobiste poświęcenie i zaangażowanie.

Anna Pawiłowicz-Janczys
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji.