Rubinowy jubileusz „Świtezianki”


Zespół Pieśni i Tańca „Świtezianka”, fot. wilnoteka.lt
Jeden z najstarszych polskich dziecięcych zespołów na Litwie, Zespół Pieśni i Tańca „Świtezianka” działający przy Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie obchodzi rubinowy jubileusz. Z tej okazji zaprezentowano widowisko pt. „Od chałupy do reduty, czyli zaloty wielkomiejskie”.

Założona czterdzieści lat temu przez śp. Władysława Korkucia, prowadzona z wielkim oddaniem przez Krystynę Bogdanowicz i Annę Michajłowską, a obecnie pod kierownictwem Teresy Andruszkiewicz  „Świtezianka” ma swój niepowtarzalny styl i urok, które przysparzają jej sympatyków w kraju i w Macierzy. Kartą wizytową zespołu są obrazki tematyczne, których w historii „Świtezianki” było niemało. „Wielkanocne koguciki”, „Zapousty”, „Ze starej fotografii” – to tylko niektóre z nich. 


Spoiwem jubileuszowego widowiska „Od chałupy do reduty, czyli zaloty wielkomiejskie” była twórczość Adama Mickiewicza. Poezja wieszcza we współczesnych kontekstach, bogaty taneczny i wokalny program, ponad 120 młodych artystów pozwoliły „Świteziance” zalśnić w całej jej krasie. Pomysłodawczynią, ryżeserką i współchoreografem widowiska jest była solistka Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, pedagog Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu – Zofia Czechlewska. W rolę Adama Mickiewicza wcielił się aktor Polskiego Teatru w Wilnie Mirosław Szejbak.

W czasach, kiedy zespół powstawał, aktywność w nim niejednokrotnie była dla wychowanków ówczesnej Szkoły Średniej nr 29 jedyną możliwością zajęć pozalekcyjnych. Dziś uczniowie mają ogromny wybór, a folklor częstokroć jest spychany na margines. Tym niemniej tak liczna, roztańczona i rozśpiewana „Świtezianka” jest żywym przykładem, że udział w pracach zespołu przynosi młodym wiele radości i satysfakcji, a także korzyści, z których mali artyści być może zdadzą sobie sprawę wiele lat później.
Zdjęcia: Jan Wierbel, Paweł Dąbrowski, Edwin Wasiukiewicz, Mateusz Mozyro
Montaż: Aleksandra Konina