Ruszy renowacja Kaplicy Ostrobramskiej


Kaplica Ostrobramska, fot. wilnoteka.lt
W przyszłym roku rozpoczną się prace przy odnowie Kaplicy Ostrobramskiej i mieszczącego się obok kościoła pw. św. Teresy. Departament Dziedzictwa Kulturowego zaaprobował projekt prac renowacyjnych, Ministerstwo Kultury zatwierdziło wsparcie z unijnych funduszy strukturalnych na realizację tego projektu. Prace potrwają do 2020 roku - w piątek, 14 lipca poinformowała Kuria Wileńska.


Wielką czcią Matkę Bożą Ostrobramską darzył św. Jan Paweł II. Po wyborze na Stolicę Piotrową modlił się przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej w Bazylice św. Piotra w Watykanie, a podczas pielgrzymki na Litwę we wrześniu 1993 roku - już w samej Ostrej Bramie.

Kaplica Ostrobramska znalazła się na Szlaku Pielgrzymkowym Papieża Jana Pawła II opracowanym przez Ministerstwo Kultury RL w porozumieniu z Kościołem na Litwie. Właśnie w ramach realizacji przewidzianego na lata 2014-2022 programu zachowania i dostosowania do potrzeb pielgrzymów i turystów obiektów z owego szlaku poddane renowacji zostaną Kaplica Ostrobramska i kościół pw. św. Teresy. Prace przy odnowie kaplicy i kościoła mają zostać zakończone do 2020 roku.

"Wspólnym wysiłkiem archidiecezji wileńskiej oraz litewskich instytucji państwowych zostanie odnowiona droga nam wszystkim spuścizna, pielgrzymom i turystom stworzone zostaną dogodniejsze warunki do odwiedzania Kaplicy Ostrobramskiej. Przyczyni się to do szerzenia informacji o Ostrej Bramie i przyciągnie jeszcze więcej osób do Wilna - Miasta Miłosierdzia" - mówi metropolita wileński arcybiskup Gintaras Grušas.

Po zakończeniu zaplanowanych prac słynący łaskami obraz Matki Miłosierdzia zostanie przeszklony, przygotowana zostanie ekspozycja skarbca Kaplicy Ostrobramskiej. Planuje się odnowienie uszkodzonych fragmentów fasady, okien i ram okiennych kaplicy oraz poprawę systemu wentylacji. Będzie także stworzona możliwość odwiedzenia kaplicy osobom niepełnosprawnym ruchowo.  

Część krypty pod kościołem pw. św. Teresy zostanie dostosowana do potrzeb pielgrzymów, w świątyni natomiast m.in. odnowi się witraże, odrestauruje malowidła ścienne, sklepienie, okna i drzwi wejściowe. W kościele, kaplicy oraz galerii łączącej kościół i kaplicę ma być zainstalowany wspólny system audio-wideo.

Jak podkreślił proboszcz parafii pw. św. Teresy i rektor Kaplicy Ostrobramskiej ks. prałat Kęstutis Latoža, prace z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i sztuki sakralnej oraz dostosowania tych obiektów do potrzeb pielgrzymów i turystów prowadzone przez litewskich specjalistów spełnią najwyższe stawiane w tym obszarze wymogi. 

W drugiej połowie maja br. w Wilnie odbyło się X posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, podczas którego dyskutowano o współpracy polskich i litewskich specjalistów, wspólnych projektach renowacji zabytków kultury.

Jednym z najważniejszych poruszonych tematów była renowacja Kaplicy Ostrobramskiej. "Dla wszystkich jest oczywiste, że to miejsce jest ważne dla obu naszych narodów i wydaje się oczywiste, że jeżeli są jakieś plany związane z renowacją tego miejsca, to strona polska powinna być informowana o tym i też powinna współuczestniczyć w realizacji tych planów" - powiedział wtedy współprzewodniczący obradom wiceminister kultury Polski Jarosław Sellin.  

Strona polska wystąpiła też z inicjatywą powołania dziewięcioosobowej komisji eksperckiej, w której skład weszłoby po trzech przedstawicieli resortów kultury Polski i Litwy oraz archidiecezji wileńskiej. Komisja miałaby nadzorować przebieg prac w Ostrej Bramie.

Dorota Janiszewska, zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP powiedziała z kolei, że Polska może też zaoferować wsparcie swoich specjalistów i zaproponować takie modele w przypadku cudownych wizerunków, które w Polsce już są sprawdzone i mają zastosowanie - na przykład w Kaplicy Jasnogórskiej.

Czy pomysły polskich specjalistów i ich udział w renowacji Kaplicy Ostrobramskiej i kościoła pw. św. Teresy zostaną zaakceptowane, to się okaże.  

Na podstawie: vilnensis.lt, inf. wł. 

Komentarze

#1 Hmmmmmmmmmmm- pewnie wota z

Hmmmmmmmmmmm- pewnie wota z polskimi napisami znikną- jak to mają w zwyczaju władze litewskie czynić

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.