Ruszył projekt "Jesteśmy podobni"


Projekt "Jesteśmy podobni" w szkołach rejonu wileńskiego, fot. efhr.lt
Projekt "Jesteśmy podobni" rozpoczął się z inicjatywy Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR). 17 września przedstawiciele EFHR po raz pierwszy odwiedzili szkoły rejonu wileńskiego. Najważniejszym celem tego projektu jest poszerzenie wiedzy na temat przeszłości łączącej Polaków i Litwinów oraz wyeliminowanie negatywnych stereotypów.


Przedstawiciele EFHR mieli zaszczyt przeprowadzić spotkania integracyjne w Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu oraz w Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie.

W pierwszym spotkaniu udział wzięli uczniowie klas trzecich gimnazjalnych. Byli to uczniowie zarówno klas polskich, jak też litewskich. Uczestnicy aktywnie brali udział w spotkaniu i jednoznacznie stwierdzili, że naród polski i litewski jest połączony historią. Warto zaznaczyć, iż uczniowie Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego doradzili sposoby rozwiązania niezgody między dwoma narodami.

Natomiast drugie spotkanie odbyło się w Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie. W spotkaniu brali udział też uczniowie z Gimnazjum "Ryto". Przedstawiciele EFHR spotkali się z uczniami drugich i trzecich klas gimnazjalnych. Cieszy fakt, że młodzież bardzo dobrze zna łączącą oba narody historię.

Na spotkaniach były poruszane różne aspekty, jednak najważniejsze jest to, że młodzi ludzie na pytanie: "Czy jesteśmy podobni?" odpowiedzieli, iż wszyscy jesteśmy równi i nie możemy być dyskryminowani.

Kolejne spotkania odbyły się w Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie oraz w Gimnazjum w Pogirach. Dyskusje na temat podobieństw narodów litewskiego i polskiego bardzo ubogacają wszystkich uczestników, dlatego szkoły chętne wziąć udział w projekcie prosimy o kontakt.

Przypominany, że na tym współpraca EFHR z młodzieżą nie kończy się - już w październiku ruszamy z kolejną inicjatywą - kontynuacją edukacyjnego innowacyjnego projektu "Europejczycy, Polacy, Obywatele" oraz nowego projektu "Tandem umiejętności".

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji.