Ruszyła 29. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży


Uroczysta inauguracja 29. Parafiady Dzieci i Młodzieży, fot. parafiada.pl
Uroczystą mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach zainaugurowano 29. Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza prowadzone przez zakon pijarów. W tegorocznej parafiadzie uczestniczy 85-osobowa grupa młodzieży i opiekunów z Litwy: z Landwarowa, Mickun, Porudomina, Solecznik i Białej Waki.


W zmaganiach odbywających się na polu sportowym, kulturalnym i religijnym weźmie w tym roku udział ok 1,5 tys. młodych osób z ośmiu krajów Europy, w tym - z Litwy. Najliczniejszą grupę stanowią uczniowie z Białorusi i Ukrainy.

"Jezus Chrystus jest najlepszym trenerem, który zawsze będzie was wspierał" - przekonywał bp Marek Solarczyk. Nawiązując w homilii do biblijnego obrazu jarzma, przyrównał Jezus Chrystusa do trenera, który towarzyszy swoim wychowankom zarówno w czasie przygotowań do zawodów, jak i w czasie samych startów. 

W tegorocznych zmaganiach weźmie udział 1500 osób, w tym 900 - zza wschodniej granicy Polski. Najliczniejsze grupy przyjechały z Białorusi - ponad 250 osób oraz z Ukrainy - około 200 młodych. Są również reprezentacje z Polski, Litwy, Łotwy, Rosji, Słowacji, Czech i Niemiec. To największe w Europie wydarzenie o charakterze sportowym, kulturalnym i religijnym. 

Jak poinformował Wilnotekę rzecznik Parafiady Adam Ligęza, Litwę reprezentują zwycięzcy XIX Parafiady Archidiecezji Wileńskiej, która w maju odbyła się w Landwarowie. Są to drużyny z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mickunach i z parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Landwarowie, ponadto młodzież z Porudomina, Solecznik i Białej Waki. 

Program parafiady oparty jest na tzw. triadzie: stadion, teatr, świątynia. "Filar sportowo-rekreacyjny obejmuje współzawodnictwo w trzynastu dyscyplinach, w tym w szesnastu konkurencjach. Największym zainteresowaniem cieszą się gry zespołowe takie jak: piłka nożna, piłka ręczna czy koszykówka, zaś w sportach indywidualnych dominuje lekkoatletyka" - podkreślił Adam Ligęza. 

Program kulturalno-oświatowy obejmuje współzawodnictwo w konkursach wiedzy plastycznej, wokalnej oraz Przeglądzie Małych Form Teatralnych. W ramach parafiady odbywają się miedzy innymi warsztaty, spotkania z przedstawicielami kultury, sportu, życia publicznego oraz wycieczki szlakiem zabytków Warszawy. Z kolei filar "świątynia" obejmuje współzawodnictwo w konkursach wiedzy religijnej.

Uczestnicy Parafiady będą rywalizować w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zmagania zakończą się 14 lipca.

Uroczyste otwarcie 29. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży, fot.  facebook.com/Stowarzyszenie-Parafiada-im-św-Józefa-Kalasancjusza

Zakon pijarów - potoczna nazwa Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, czyli Zakonu Szkół Pobożnych - ustanowiony przez papieża Grzegorza XV w 1621 r. Korzenie swe wywodzi jednak od roku 1597, kiedy to św. Józef Kalasancjusz otworzył pierwszą bezpłatną i powszechną szkołę podstawową w Europie.

Nazwa "pijarzy" pochodzi od łacińskiego słowa "pius", co oznacza "pobożny". Hasłem zakonu jest "Pietas et Litterae", czyli "Pobożność i Nauka".

W roku 1642 pijarzy pojawili się w Polsce. Zakon pijarów wniósł wielki wkład w rozwój oświaty i szkolnictwa wyższego w I Rzeczypospolitej u progu oświecenia. Założone przez nich w 1740 w Warszawie Collegium Nobilium, wobec upadku Akademii Krakowskiej, było jedną z najlepszych polskich szkół wyższych.

W Polsce zakon pijarów razem ze świeckimi współpracownikami zajmuje się wychowaniem dzieci i młodzieży w szkołach i parafiach. Pijarzy od lat prowadzą także placówki edukacji nieformalnej (centra kultury, świetlice, kluby sportowe) i dzieła wspomagające (fundacje, stowarzyszenie, wydawnictwo).  

Na podstawie: PAP, parafiada.pl, krakow.onet.pl