Ruszyły nominacje do Polish Business Awards 2013


Uczestnicy Gali Polish Business Awards 2012, fot. vilnius.trade.gov.pl
Dzisiaj ruszają nominacje w Konkursie Polish Business Awards 2013 organizowanym przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polski w Wilnie (WPHI Wilno). Celem Konkursu jest nagradzanie firm osiągających sukcesy w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej.
Jak wynika z dokumentów Konkursu celem inicjatywy jest nagradzanie sukcesów w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej, rozwój przyjaznych stosunków między oboma krajami, zwrócenie uwagi polskich i litewskich mediów na pozytywne aspekty polsko-litewskich stosunków gospodarczych, stworzenie platformy networkingu biznesowego dla menedżerów firm biorących udział i zainteresowanych polsko-litewską współpracą gospodarczą.

„Inicjatywa zorientowana jest na przyszłość” - powiedział w specjalnej wypowiedzi dla Wilnoteki Radca Minister Henryk Szymański, Kierownik WPHI Wilno. „Ma dać impuls do rozwoju biznesów między firmami z Polski i Litwy, do wykorzystania dotychczas niewykorzystanych możliwości. Budujmy na pozytywnych aspektach naszej współpracy, wykorzystujmy silne strony, istniejący potencjał, dostrzegajmy sukcesy.” - powiedział H. Szymański.

W tym roku każdy może zgłaszać nominacje. Spośród nich, Jury składające się z przedstawicieli biznesu, mediów i świata nauki, wybierze laureatów w sześciu kategoriach:

1) Wspólny projekt polsko-litewski
2) CSR - zaangażowanie w sprawy społeczeństwa litewskiego
3) Największy wzrost litewskiej spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
4) Sukces rynkowy
5) Litewska inwestycja w Polsce
6) Polska inwestycja na Litwie

Jeśli wiesz o sukcesie polskiej firmy na rynku litewskim, albo litewskiej firmy w Polsce, a sukces ten mieści się w którejś z wymieniowych wyżej kategorii, możesz zgłosić firmę do Konkursu. Zachęcamy również do przesyłania linku z tą informacją do znajomych - być może oni znają firmę, która zasługuje na nominację. Formularz nominacyjny znaleźć można na stronie: www.vilnius.trade.gov.pl. Wypełnione formularze należy przesyłać do WPHI Wilno poczta elektroniczną (e-mail: vilnius@trade.gov.pl) do 30 września br. do godziny 9.

W Jury tegorocznej edycji Konkursu zasiadają wybitni przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, świata nauki i mediów: Rūta Skyrienė, Dyrektor Wykonawczy Investors’s Forum; Rolandas Barysas, redaktor naczelny dziennika „Verslo žinios“; Jaunius Pusvaškis, dyrektor generalny Baltic Management Institute; Andrzej Malinowski, Prezydent Pracowdawcy RP; oraz Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego „Dziennik Gazeta Prawna“.

Patronat nad wydarzeniem objął: Wicepremier Minister Gospodarki RP Janusz Piechociński, a patronat medialny sprawuje Dziennik Gazeta Prawna.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone podczas Gali Polish Business Awards 2013, która odbędzie się w dn. 18 listopada w Teatrze Małym w Wilnie.