Rząd przeznaczył kolejne 10 milionów euro na suplementy leków przeciw COVID-19


Fot.: tvn24
Odchodzący rząd przeznaczył 10 milionów euro na suplementy leków na koronawirusa z głównej rezerwy Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (PSDF). Zdaniem tymczasowego ministra zdrowia Aurelijusa Verygi, zatwierdzając budżet PSDF na rok 2020, nie przewidziano takich wydatków, a jedynym możliwym źródłem rekompensaty są środki z głównej części rezerwy PSDF, co wymaga zgody Rządu.
„Obecnie, środki z części rezerwowej wynoszą 10 mln euro. W tej chwili oczywiście nie są jeszcze znane faktyczne koszty dla pracowników, ale taka decyzja i zgoda pozwoliłaby na zwrot kosztów na podstawie stanu faktycznego” – powiedział A. Veryga.

Ustawa przewiduje, że dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej, którzy udzielają pomocy pacjentom ze szczególnie groźnymi chorobami zakaźnymi lub prowadzą prewencję epidemiczną w ogniskach tych chorób, zwiększane są współczynniki części stałej oficjalnego wynagrodzenia lub miesięcznego wynagrodzenia z 60 do 100 proc.