Rząd zatwierdził program obchodów Roku Konstytucji 3 Maja


Konstytucja 3 Maja 1791 roku, obraz Jana Matejki / Fot. pixabay
Rząd Litwy zatwierdził w środę, 16 września, program obchodów w 2021 roku Roku Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Planowane jest m.in. zorganizowanie wzajemnych wizyt przywódców krajów oraz zorganizowanie spotkanie trybunałów konstytucyjnych. W przyszłym roku przypada 230. rocznica uchwalenia pierwszej w Europie ustawy zasadniczej.„Zatwierdzenie programu ma wymiar symboliczny przed jutrzejszym spotkaniem obu rządów – Litwy i Polski” – podkreślił litewski wiceminister spraw zagranicznych Nerius Germanas.

W ramach obchodów w przyszłym roku zostanie wydany zbiór dokumentów dotyczących Konstytucji 3 Maja. Historyczna olimpiada szkolna zostanie poświęcona pierwszej w Europie ustawie zasadniczej. Zaplanowana jest także dyskusja pod tytułem „Wkład różnych narodów w zapoczątkowanie nowoczesnego państwa w okresie 1788-1792 r.”.

Program obchodów przewiduje również zorganizowanie koncertu w Litewskiej Filharmonii Narodowej, przygotowanie wystawy oraz zorganizowanie wydarzeń okolicznościowych w ważnych dla Litwy krajach – na Białorusi, Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, Francji, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Austrii.

Planowana jest emisja monety kolekcjonerskiej, specjalnego znaczka pocztowego i koperty upamiętniającej 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Sejm w maju postanowił, że rok 2021 będzie obchodzony w kraju jako Rok Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Litewscy posłowie w przyjętym dokumencie podkreślają, że założenie konstytucyjne (z 1791 roku) zakończyło uchwalenie 20 października Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów, które „było zasadniczą poprawką”, wprowadziło ważny dla strony litewskiej proporcjonalny udział Litwinów i Polaków w strukturach zarządzania przyszłym unitarnym państwem.

Jak podkreśla poseł partii konserwatywnej Emanuelis Zigeris, w historii Litwy niezwykle ważne są oba dokumenty, przyjęte 3 maja i 20 października. Wskazuje, że „3 maja 1791 roku została uchwalona główna ustawa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a przyjęty dokument 20 października 1791 roku, Wzajemne Zaręczenie Obojga Narodów, umocnił stosunki federalne Litwy i Polski”.

Na podstawie: lrv.lt, BNS, PAP