S. Michaela Rak, Serhij Żadan i Centrum Glencree z Nagrodą im. Sérgio Vieiry de Mello


Na zdjęciu: s. Michaela Rak, fot. facebook.com/Decjusz
Założycielka i dyrektor Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie s. Michaela Rak znalazła się wśród laureatów 19. edycji Nagrody im. Sérgio Vieiry de Mello. Otrzymali ją również poeta, prozaik i tłumacz Serhij Żadan z Ukrainy i „Glencree” – Centrum Pokoju i Rekoncyliacji z Irlandii. Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom pozarządowym za ich szczególne zasługi dla pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Ceremonia uhonorowania laureatów odbyła się we czwartek, 20 października, w Willi Decjusza w Krakowie.

Kapituła nagrody przyznała s. Michaeli Rak specjalną nagrodę honorową w uznaniu szczególnych zasług dla praw człowieka.

„Siostra Michaela Rak od wielu lat, z pełnym oddaniem i poświęceniem, w sposób zupełnie bezinteresowny, pomaga chorym, wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują – bez względu na narodowość czy wyznanie. Pochyla się nad drugim człowiekiem, nad bliźnim, zawsze mając na uwadze konkretne ludzkie cierpienie. Oparta na wartościach chrześcijańskich i międzyludzkiej solidarności pomoc, którą siostra Michaela świadczy na co dzień, bez wątpienia zasługuje na najwyższy podziw i docenienie” – podkreślił podczas laudacji Jan Gębalski reprezentujący Kancelarię Prezydenta RP.

Dodał, że misja laureatki jest skoncentrowana na pomaganiu ludziom bez względu na różnice kulturowe, wyznanie czy narodowość. „Takie zaangażowanie stanowi doskonały przejaw działania na rzecz pokojowego współistnienia społeczeństw, religii i kultur” – zaznaczył Gębalski.

„Człowiek człowiekowi może przynieść wojnę i cierpienie, ale człowiek człowiekowi w przestrzeni czynu miłosierdzia może przynieść pokój i miłość. I w tej misji hospicyjnej na Litwie, ziemi, która gromadzi wielonarodowość, wielowyznaniowość, wieloreligijność, w tej misji hospicyjnej mówimy i dajemy świadectwo tylko jednym językiem i jednym czynem. Językiem miłości i czynem miłości” – powiedziała, odbierając nagrodę s. M. Rak.

W kategorii „Osoba” nagrodę odebrał zaangażowany w walkę o wolność Ukrainy Serhij Żadan, pochodzący z Charkowa ukraiński prozaik, poeta, eseista i tłumacz literatury pięknej.

„Polska Nagroda im. Sérgio Vieiry de Mello, Brazylijczyka, trafia dziś w ręce jego imiennika Serhija Żadana, Ukraińca, którego dokonania i życie są świadectwem postawy, jaką prezentował w swoim życiu de Mello” – podkreślił w laudacji Jan Piekło, przewodniczący kapituły nagrody. Zaznaczył, że wyróżnienie jest także hołdem dla ludzi, którzy w sytuacji agresji Rosji stają w obronie godności i wolności swojego narodu.

„To także wyrażenie naszej solidarności z Ukrainą” – dodał.

„Serhij Żadan zajmował się nie tylko pisaniem, lecz także aktywnie uczestniczył w działaniach na rzecz niepodległości swojego kraju, praw człowieka oraz lokalnej społeczności swojego miasta i czynił to w momentach najtrudniejszych, narażając również swoje życie” – podkreślił J. Piekło.

Były ambasador RP na Ukrainie przypomniał również, że Żadan brał udział w wydarzeniach charkowskiego Euromajdanu 2014 r. i został ranny podczas obrony jednego z budynków przed napaścią Rosjan. W 2016 r. był jednym z sygnatariuszy apelu Międzynarodowego Festiwalu Literatury w Berlinie, sprzeciwiającego się bombardowaniu Aleppo. Brał także udział w akcji domagającej się uwolnienia z rosyjskiego więzienia nielegalnie skazanego ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa. Jak zaznaczył J. Piekło, jego twórczość i cała działalność artystyczna związane są z nierozerwalnie z jego zaangażowaniem na rzecz obrony swojego kraju przed rosyjską agresją i pomocy potrzebującym.

„Musimy dalej bronić terytorium prawa, terytorium sprawiedliwości. Jest to jedyne terytorium, na którym możemy mówić o godności i wzajemnym szacunku. Nasz świat jest daleki od doskonałości. Daje nam aż nadto powodów do rozpaczy i złości, jednak codzienna praca wielu osób, codzienne wsparcie i pomoc dają temu światu szansę” – powiedział laureat.


Na zdjęciu: Serhij Żadan, fot. facebook.com/Decjusz

Wyróżnienie w kategorii „Organizacja pozarządowa” trafiło do irlandzkiej organizacji działającej w różnych krajach, The Glencree Centre for Peace and Reconciliation. Centrum działa od blisko 50 lat. Powstało jako odpowiedź na konflikt w Irlandii Północnej i jego następstwa. Nagrodę w imieniu organizacji odebrała Barbara Walsh, wieloletnia przewodnicząca zarządu.

Podczas laudacji ambasador nadzwyczajny i pełnomocny w Irlandii Anna Sochańska zaznaczyła, że Centrum współpracuje z jednostkami i grupami w celu łagodzenia konfliktów, promowania pojednania, zachęcania do zdrowych relacji i budowania trwałego pokoju, a także specjalizuje się w dialogu, mediacji, negocjacjach i edukacji pokojowej.

„Glencree odegrało ważną rolę w irlandzkim procesie pokojowym, gromadząc skonfliktowanych w celu prowadzenia poufnego dialogu i pomagając budować relacje ponad podziałami. Oprócz bieżących prac na wyspie Irlandii Centrum swoją perspektywą i doświadczeniem pomaga innym państwom w rozwiązywaniu konfliktów. Praca Centrum jest cały czas ważna, gdyż droga do pojednania jest długa i zawiła” – podkreśliła.


Na zdjęciu: Barbara Walsh, fot. facebook.com/Decjusz

Polska Nagroda im. Sérgio Vieiry de Mello, wysokiego komisarza ds. praw człowieka ONZ, przyznawana jest corocznie osobom i organizacjom pozarządowym za ich szczególne zasługi dla pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

Patron nagrody – Brazylijczyk Sérgio Vieiry de Mello – był m.in. wysokim komisarzem ds. praw człowieka. W maju 2003 r. pojechał do Iraku jako specjalny wysłannik sekretarza generalnego ONZ. Zginął 19 sierpnia 2003 r. w zamachu bombowym.

Wśród dotychczasowych laureatów nagrody znaleźli się m.in. Tadeusz Mazowiecki (Polska), Alaksandr Milinkiewicz (Białoruś), Krystyna Pryjomko-Serafin (Wielka Brytania), Leyla Ynus (Azerbejdżan), Pietro Bartolo (Włochy), Basil Kerski (Polska), Tamila Tasheva (Ukraina).

Wśród uhonorowanych Nagrodą znalazły się takie instytucje jak: Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Polska), Stowarzyszenie Memoriał (Federacja Rosyjska), Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (Polska), Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu (Polska), Międzyreligijna Rada Albanii (Albania), Centrum Dialogu Międzyetnicznego i Tolerancji „Amalipe" (Bułgaria), Polska Misja Medyczna (Polska) czy Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna” (Białoruś).  

Na podstawie: PAP