Sąd zabronił przemarszu mniejszości seksualnych


Fot.: TJA
Dzisiaj, 5 maja, Wileński Sąd Okręgowy zabronił pochodu mniejszości seksualnych. Przemarsz „W imię wolności” byl zaplanowany w Wilnie na sobotę 8 maja.
Sąd, uwzględniając prośbę Raimondasa Petrauskasa, tymczasowo pełniącego obowiązki prokuratora generalnego, wstrzymał pozwolenie na organizację przemarszu wydanego przez Samorząd Wileński.

W orzeczeniu sądowym podkreśla się, że główną przyczyną decyzji było bezpieczeństwo innych osób. Pochód może zaszkodzić interesom państwa i naruszyć prawa większości mieszkańców.

Decyzję tę można zaskarżyć do Litewskiego Najwyższego Sądu Administracyjnegow ciągu siedmiu dni.

R. Petrauskas prosił we wtorek o zabronienie pozwolenia na pochód, ponieważ obawiał się nieprzyjemnych incydentów w czasie przemarszu. Jego prośbę poparł również członek Rady Samorządu Miasta Kowna Stanislovas Buškevičius.

„Podstawowy argument – troska o społeczny porządek. W wypadku, kiedy istnieje zagrożenie dla zdrowia człowieka, w sytuacji naruszenia ładu społecznego – taki pochód zdecydowanie powinien być odwołany” - motywował decyjzę Petrauskas.

Według R. Petrauskasa Litwa może zyskać miano państwa homofobicznego, ale jaką opinię zdobędzie, gdy świat ujrzy reportaże i obraz przemocy i innych niepożądanych działań...

Jeden z organizatorów pochodu, przewodniczący Asocjacji Młodzieży Tolerancyjnej, był bardzo zdziwiony taką decyzją sądu. ”Jest to dla mnie ogromna niespodzianka. Niewątpliwie znowu trzeba będzie się spotkać z prawnikami i myśleć nad nowymi rozwiązanami prawnymi ” – powiedział BNS V. Valentinavičius.

Na podstawie BNS