Samochód dla Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki


Fot. Wilnoteka
Wileńskie Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki otrzymało samochód od Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej. Auto trafiło do Wilna za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i będzie służyło dziecięcemu hospicjum domowemu.


„Ten dar to natychmiastowa pomoc i obecność personelu hospicyjnego w domu chorego dziecka” – powiedziała założycielka i dyrektorka hospicjum, polska zakonnica, siostra Michaela Rak.

Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski zapowiedział przekazanie samochodu podczas uroczystości otwarcia Działu Dziecięcego Hospicjum. „Cieszymy się, że mamy takiego darczyńcę, instytucję partnerską, która na taką nietypową prośbę szybko i konstruktywnie zareagowała, i jesteśmy za to ogromnie wdzięczni” – powiedział o Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej Falkowski.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” współpracuje z wileńskim hospicjum w wielu aspektach budżetowych dotyczących m.in. utrzymania zespołu, wsparcia w zakupie sprzętu i różnych instrumentów medycznych potrzebnych do prowadzenia placówki.

„Staramy się pomagać na tyle, na ile jest to możliwe, na ile mieści się to w naszych budżetach, i bardzo mocno apelujemy o to, żeby to hospicjum w Wilnie było nadal finansowo wspierane” – powiedział Falkowski.

Pierwsze w krajach bałtyckich hospicjum dla dzieci – Dział Dziecięcy Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki – zostało otwarte w Wilnie 15 lutego. Budowa działu trwała dwa lata i pochłonęła ponad 1,5 mln euro. Pieniądze zbierane były m.in. podczas licznych akcji charytatywnych w kraju i za granicą. Głównym sponsorem inicjatywy są PKN Orlen i Orlen Lietuva.

Placówka jednocześnie może przyjąć 12 pacjentów. Działa też domowe hospicjum. Opieką obecnie otoczonych jest czworo dzieci, czworo już odeszło.


Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz

Współpraca: Katarzyna Wołejko