Samorząd będzie odpowiadać pisemnie w dowolnym języku


Fot. wilnoteka.lt
Nowość w stołecznym samorządzie – odtąd wszyscy będą mogli otrzymać pisemną odpowiedź w języku, w którym kontaktowali się z urzędem. To duża zmiana i spore ułatwienie dla nielitewskojęzycznych mieszkańców miasta, tym bardziej że do tej pory podania składane w języku innym niż litewski nie były w ogóle rozpatrywane.
Jak twierdzi samorząd, zmianę wprowadzono, „aby świadczenie usług na rzecz mieszkańców Wilna było jeszcze płynniejsze i powszechnie dostępne”. Takie plany były już wcześniej, jednak w dobie kwarantanny i ograniczonej możliwości przemieszczania się, w tym załatwiania spraw w urzędach, takie udogodnienie jest szczególnie istotne.

„Jakkolwiek banalnie brzmi powiedzenie, że klient ma zawsze rację, jest ono prawdziwe i to nim musimy się kierować w dążeniu do tego, aby obsługa klientów była wygodna dla wszystkich. Czy chodzi o osobę mieszkającą w Wilnie przez długie lata, czy tę, która dopiero tu zamieszkała, czy może właśnie przyjechała zza granicy – obsługa każdej z nich powinna odbywać się w wygodnej dla niej formie i w najbardziej dostępnym dla niej języku” – powiedział dyrektor Administracji Samorządu m. Wilna Povilas Poderskis.

„Niniejsze poprawki są szczególnie ważne dla mieszkańców wielokulturowego miasta. Dotąd obowiązywało rozpatrywanie wyłącznie tych wniosków i skarg w formie pisemnej, które sporządzone były w języku urzędowym, czyli litewskim. Jednak Wilno zamieszkiwane jest przez przedstawicieli wielu mniejszości narodowych, obcokrajowców, którzy wybrali naszą stolicę jako miejsce zamieszkania i pracy. Przyjmowanie i rozpatrywanie pism w innych językach jest dowodem otwartości i wolności Wilna, międzynarodowym zobowiązaniem się” – powiedziała radna Ewelina Dobrowolska, inicjatorka zmiany. 

Dzięki temu rozwiązaniu od teraz każdy wilnianin, który zwraca się do samorządu w formie pisemnej, będzie mógł złożyć zapytania i wnioski w języku ojczystym. Odpowiedź lub decyzję otrzyma na piśmie w języku urzędowym wraz z przekładem na dostępny mu język. Od kilku lat o możliwość używania w Administracji Samorządu m. Wilna języka polskiego jako drugiego urzędowego (lokalnego) zabiegali także radni AWPL-ZChR, kilkakrotnie nawet na posiedzeniach Rady Miejskiej po polsku głos zabierała Renata Cytacka, jednak nie udawało się im przeforsować decyzji o nadaniu językowi polskiemu uprzywilejowanego statusu.

Do tej pory Samorząd Wilna obsługiwał petentów na żywo w formie ustnej w czterech językach – litewskim, angielskim, rosyjskim i polskim, zatrudnieni byli również konsultanci posługujący się językiem migowym. Strona internetowa samorządu również jest dostępna w czterech językach.

Na podstawie: vilnius.lt, facebook.com